Campus saludable

Uneix-te al Campus Saludable i Sostenible

Campus saludable 2

 

El Campus Saludable és un projecte transversal del Tecnocampus, impulsat al 2016 per l’Escola Superior de Ciències de la Salut (ESCS) del Tecnocampus Mataró-Maresme (UPF) que té per objectiu promoure la salut de la comunitat universitària a través del disseny,desenvolupament i avaluació d’ estratègies que fomenten hàbits saludables dintre la comunitat universitària (estudiants i personal treballador).

Les iniciatives estan basades en la intersectorialitat, l’empoderament i la participació, l’equitat, la visió holística de la salut, així com la viabilitat i la sostenibilitat de les estratègies proposades. A partir del 2019 va afegir-se la perspectiva de Sostenible al projecte Campus Saludable.

El projecte s’emmarca dintre de les línies d’universitats promotores de la salut (Tsouros, 2001) i s'adhereix a la Xarxa d’Universitats Saludables de Catalunya (US.CAT):

 • Potenciar la universitat com a entorn promotor de la salut de la comunitat universitària i de la societat en el seu conjunt.
 • Fomentar la Investigació i la Docència en la Promoció de la Salut.
 • Afavorir l’ intercanvi d’experiències en Promoció de la salut.
 • Promoure i afavorir el treball conjunt entre els organismes de salut pública, les institucions comunitàries i les universitats.
 • Consensuar línies estratègiques i de treball per dur a terme un projecte d’universitat promotora 
de salut.
 • Possibilitar l’elaboració i el desenvolupament de projectes comuns en les línies estratègiques 
de la Xarxa.
 • Potenciar la participació internacional.
 • Fomentar l’oferta de serveis i activitats dirigits a promocionar la salut de la Comunitat Universitària.

En l'àmbit organitzatiu, aquest projecte el lidera un equip transversal de PDI i s'organitza de la següent manera:

Campus Saludable 3

 

Pla estratègic

El nou pla estratègic Campus Saludable i Sostenible 2019-2022 contempla 3 eixos, 6 línies estratègiques i 40 accions. L’elaboració d’aquest nou pla parteix del balanç que s’ha fet del pla anterior (2015-2018) que ha servit com a punt de partida per redissenyar les noves accions.

La principal novetat respecte al pla anterior (2015-2018) és la integració de criteris de sostenibilitat i la perspectiva d’igualtat en totes les accions de Campus Saludable i Sostenible.  

Els eixos i línies estratègiques d’actuació principals de Campus Saludable i Sostenible són:

 

Eixos

Eix 1Eix 2Eix 3
 

Línies estratègiques

L1. Activitat Física

Fomentar l’estil de vida actiu a les aules, despatxos i oficines.

L2. Alimentació

Fomentar una alimentació saludable.

L3. Salut i Benestar Emocional

Afavorir el benestar a l’estudi i al treball i prevenir conductes de risc.

L4. Sostenibilitat

Fomentar una cultura i consum responsable.

L5. Indicadors

Avaluar l’impacte real de les accions de Campus Saludable.

L6. Comunicació

Potenciar la comunicació efectiva de les accions de Campus Saludable.

El nou pla s’emmarca i es basa en els criteris i objectius de salut dictat per organitzacions nacionals i mundials de salut següents:

 • Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Salut i Empresa Saludable (ASPCAT).
 • Xarxa Universitats Saludables de Catalunya.
 • Red Española de Universidades Saludables (REUS).
 • The International Union for Health Promotion and Education (IUHPE).
 • Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el Sistema Nacional de Salud (MSCBS).
 • Organització Mundial de la Salut (OMS).
 • Nacions Unides: Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), Agenda 2030.

Equip Campus Saludable

 • Alba Pardo Fernández, PhD

  Coordinadora Campus Saludable i Sostenible

  apardo@escs.tecnocampus.cat

  Doctora en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport (CAFE). Experta en la promoció de la salut i estil de vida saludable. Investigadora en l'avaluació de l'estil de vida de la comunitat universitària. PDI de l'Escola Superior de Ciències de la Salut en l'àrea de la promoció de la salut i activitat física.

  Linkedin

 • Helena M Hernández-Pizarro, PhD

  Àrees de l’avaluació de les intervencions i promoció de la salut del personal treballador

  hhernandez@tecnocampus.cat

  Doctora en Economia, especialitzada en economia pública i de la salut. Experta en avaluar intervencions en salut. PDI permanent a l’Escola de Ciències Socials i de l'Empresa en les àrees de màrqueting i metodologia de la investigació.

  Currículum

 • Anna Castells Molina

  Àrea promoció de la salut de l'estudiant i coordinació comissió

  acastells@tecnocampus.cat

  Professora de l’Escola de Ciències de la Salut del Tecnocampus, imparteix classes als graus de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport (CAFE) i a la Doble titulació Fisioteràpia-CAFE. La seva especialitat és la teoria i pràctica del joc motor, l’acrobàcia i els aspectes didàctics.

  Currículum Anna Castells

 • Anaïs Arderiu i Ruiz

  Àrea comunicació i xarxes socials

  aarderiu@tecnocampus.cat

  Professional del sector del màrqueting, relacions públiques i publicitat, professora associada de l’Escola de Ciències Socials i de l'Empresa en l’àrea de màrqueting del TecnoCampus i assessora externa de comunicació de la comissió de Campus Saludable.

  Linkedin

 • Elena Mas Carbonell

  Àrea de xarxes socials i suport a la gestió.

  elena.mas@tecnocampus.cat

  Estudiant de tercer de la doble titulació en Administracions d'empreses i Màrqueting i Comunitats Digitals. Actualment treballa com a becària donant suport a la coordinació i gestió de Campus saludable, així com a la gestió de comunicació, màrqueting i xarxes socials.