Campus saludable

Què és Campus Saludable i Sostenible?

El Campus Saludable i Sostenible (CSS) és un projecte transversal del TecnoCampus, impulsat al 2016 des del Departament de Salut del TecnoCampus Mataró-Maresme (UPF) que té per objectiu promoure la salut de la comunitat universitària a través del disseny, desenvolupament i avaluació d’ estratègies que fomenten hàbits saludables dintre la comunitat universitària (estudiantat i personal treballador).

Les iniciatives estan basades en la intersectorialitat, l’empoderament i la participació, l’equitat, la visió holística de la salut, així com la viabilitat i la sostenibilitat de les estratègies proposades. A partir del 2019 va afegir-se la perspectiva de Sostenible al projecte Campus Saludable.

El projecte s’emmarca dintre de les línies d’universitats promotores de la salut (Tsouros, 2001) i s'adhereix a la Xarxa d’Universitats Saludables de Catalunya (US.CAT):

 • Potenciar la universitat com a entorn promotor de la salut de la comunitat universitària i de la societat en el seu conjunt.
 • Fomentar la Investigació i la Docència en la Promoció de la Salut.
 • Afavorir l’ intercanvi d’experiències en Promoció de la salut.
 • Promoure i afavorir el treball conjunt entre els organismes de salut pública, les institucions comunitàries i les universitats.
 • Consensuar línies estratègiques i de treball per dur a terme un projecte d’universitat promotora de salut.
 • Possibilitar l’elaboració i el desenvolupament de projectes comuns en les línies estratègiques de la Xarxa.
 • Potenciar la participació internacional.
 • Fomentar l’oferta de serveis i activitats dirigits a promocionar la salut de la Comunitat Universitària.

En l'àmbit organitzatiu, aquest projecte el lidera un equip transversal de PDI i s'organitza de la següent manera:

 

Equip Campus Saludable i Sostenible

 • Alba Pardo Fernández, PhD

  Coordinadora Campus Saludable i Sostenible

  apardo@escs.tecnocampus.cat

  Doctora en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport (CAFE). Experta en la promoció de la salut i estil de vida saludable. Investigadora en l'avaluació de l'estil de vida de la comunitat universitària. PDI de l'Escola Superior de Ciències de la Salut en l'àrea de la promoció de la salut i activitat física.

  LinkedIn

 • Helena M Hernández-Pizarro, PhD

  Àrees de l’avaluació de les intervencions i promoció de la salut del personal treballador

  hhernandez@tecnocampus.cat

  Doctora en Economia, especialitzada en economia pública i de la salut. Experta en avaluar intervencions en salut. PDI permanent a l’Escola de Ciències Socials i de l'Empresa en les àrees de màrqueting i metodologia de la investigació.

  Currículum Helena M Hernández-Pizarro

 • Anna Castells Molina

  Àrea promoció de la salut de l'estudiantat i coordinació comissió

  acastells@tecnocampus.cat

  Professora de l’Escola de Ciències de la Salut del Tecnocampus, imparteix classes als graus de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport (CAFE) i a la Doble titulació Fisioteràpia-CAFE. La seva especialitat és la teoria i pràctica del joc motor, l’acrobàcia i els aspectes didàctics.

  Currículum Anna Castells

 • Irati Oliva Martínez

  Àrea de xarxes socials i suport a la gestió.

  irati.oliva@tecnocampus.cat

  Estudiant de tercer de la doble titulació en Administracions d'empreses i Màrqueting i Comunitats Digitals. Actualment treballa com a becària donant suport a la coordinació i gestió de Campus saludable, així com a la gestió de comunicació, màrqueting i xarxes socials.

  LinkedIn

Des de la creació de CSS, s'ha contemplat 2 pla estratègics de 3 anys cadascun. Actualment CSS està treballant en el desenvolupament d'un pla estratègic alineat amb el nou pla estratègic de TecnoCampus 2027. És per això, que les accions plantejades del curs 2022-2023 s'han marcat contemplant 3 eixos, 6 línies estratègiques i 40 accions amb les quals es comptava en el pla estratègic 2017-2022 i s'han vinculat d'acord amb 5 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Aquest nou pla s’emmarca i es basa en els criteris i objectius de salut dictat per organitzacions nacionals i mundials de salut següents:

 • Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Salut i Empresa Saludable (ASPCAT).
 • Xarxa Universitats Saludables de Catalunya.
 • Red Española de Universidades Saludables (REUS).
 • The International Union for Health Promotion and Education (IUHPE).
 • Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el Sistema Nacional de Salud (MSCBS).
 • Organització Mundial de la Salut (OMS).
 • Nacions Unides: Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), Agenda 2030.

La principal novetat respecte al pla anterior (2015-2018) és la integració de criteris de sostenibilitat i la perspectiva d’igualtat en totes les accions de Campus Saludable i Sostenible.  

Eixos

Els eixos i línies estratègiques d’actuació principals de Campus Saludable i Sostenible són:

 • E1. Promoció, conscienciació i informació d'hàbits saludables, actius i sostenibles.
 • E2. Facilitar i capacitar a la comunitat universitària en hàbits saludables, actius i sostenibles.
 • E3. Crear un entorn universitari i laboral actiu, saludable i sostenible.

Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

 • ODS 3. Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones de totes les edats (vinculació línia estratègica 1, 2 i 3)
 • ODS 4. Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d'aprenentatge durant tota la vida per a tothom (vinculació línia estratègica 1)
 • ODS 5. Aconseguir la igualtat de gènere i empoderar totes les dones i nenes (vinculació línia estratègica)
 • ODS 11. Assolir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles (vinculació línia estratègica 4)
 • ODS 13. Adoptar mesures urgents per a combatre el canvi climàtic i els efectes d'aquest (vinculació línia estratègica 4)
 • ODS 17. Aliances per a aconseguir els objectius.

Línies Estratègiques

L1. Activitat Física

Fomentar l’estil de vida actiu a les aules, despatxos i oficines.

L2. Alimentació

Fomentar una alimentació saludable.

L3. Salut i Benestar Emocional

Afavorir el benestar a l’estudi i al treball i prevenir conductes de risc.

L4. Sostenibilitat

Fomentar una cultura i consum responsable.

L5. Indicadors

Avaluar l’impacte real de les accions de Campus Saludable.

L6. Comunicació

Potenciar la comunicació efectiva de les accions de Campus Saludable.

Uneix-te al Campus Saludable i Sostenible