I Premis als millors Treballs de Final de Grau del TecnoCampus en promoció de la salut

El projecte transversal Campus Saludable i Sostenible TecnoCampus (CSS) convoca la 1a edició dels premis als millors TFG en promoció de la salut per a l’estudiantat de grau del TecnoCampus Mataró-Maresme.

Els premis volen reconèixer aquells treballs de final de grau (TFG) que aportin propostes i actuacions destinades a la prevenció,  o millora o difusió d’aspectes vinculats fonamentalment a tres àrees: la salut física, la salut alimentària i el benestar emocional amb impacte a nivell social, econòmic i/o tecnològic.

Hi haurà 2 premis. Cada premi consisteix en un diploma i certificat de reconeixement emès pel TecnoCampus, així com en la percepció de 500€

La data màxima per a la presentació de les sol·licituds i els treballs per optar als premis és del 5 de juliol del 2024 fins al 15 de setembre del 2024.

 

Campus Saludable i Sostenible del TecnoCampus convoca la 1º Edició dels Premis als millors Treballs de Final de Grau del TecnoCampus en proomoció de la salut

 

Objectiu

Impulsar la integració de la formació sobre Salut i Sostenibilitat de manera sistemàtica i interdisciplinària als estudis oferts al TecnoCampus

Reconeixement

Rconèixer aquells treballs de final grau queaportin propostes i actuacions destinades a la o millora difusió vinculats amb la salut

Dotació dels premis

Hi ha 2 premis. Cada premi consisteix en un diploma i certificat de reconeixement emès pel TecnoCampus, així com en la percepció de 500€

Categories

TFG en l'àmbit de la salut física

TFG en l'àmbit de la salut alimentària

TFG en l'àmbit del benestar emocional amb impacte a nivell social, econòmic i/o tecnològic.

Candidatures i requisits

Es podrà realitzar des del 5 de juliol fins al 15 de setembre i cal que compleixin els requisits de les bases

Jurat

Estarà compost per un Comite Seleccionador format per una responsable de Campus Saludable i Sostenible, sotsdirecció de Relacions amb els Estudiants i compromís Social i un/a representant de cada Comissió de TFG del TecnoCampus

Presentació sol·licitud

Com pots presentar la teva candidatura?

Envia un correu electrònic a premisTFGcampussaludable@tecnocampus.cat amb la següent informació

Les sol·licituds que no incloguin tota la documentació o que es presentin fora de termini establert, seran desestimades.

Formulari sol·licitud en aquest enllaç

  • Formulari de sol·licitud online complimentat

  • El TFG en versió cega (anòmin) i en format pdf, és a dir, eliminant totes les referències a l’autoria i dades que puguin identificar el/la candidat/a.

  • El TFG sense anonimitzar.

  • Fotocòpia del document d’identitat de la/es persona/es que presenta/en la candidatura.

  • En cas que el TFG suposi la participació de vàries autories el consentiment de tots els autors i/o autores implicades.