SISTEMA DE GARANTIA INTERNA DE LA QUALITAT

L'Escola Superior Politècnica TecnoCampus disposa d'un sistema de garantia interna de la qualitat des de l'any 2010. Atès que a TecnoCampus hi ha 3 escoles que comparteixen molts dels seus processos, el SGIQ es defineix en 2 àmbits: el SGIQ-Marc (recull els processos comuns a les 3 escoles) i el SGIQ-Escola (amb els processos específics de l'ESUPT). En aquest apartat es mostraran ambdós àmbits.

Documentació del SGIQ-Marc :

Documentació del SGIQ-ESUPT :

 

INFORMES D'ACREDITACIÓ DE LES TITULACIONS

AUTOINFORME d'acreditació dels Graus en Mitjans Audiovisuals, Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, Enginyeria Mecànica i Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació   (document en català)

AUTOINFORME d'acreditació del Grau en Disseny i Producció de Videojocs  (document en castellà)

  • Grau en Disseny i Producció de Videojocs: Informes pendents de recepció

 

INFORMES DE SEGUIMENT DE LES TITULACIONS

Els informes de seguiment contenen els indicadors i les propostes de millora anuals de l'Escola en els àmbits d'accés, matrícula, informació pública, professorat, serveis de suport, recursos materials, rendiment acadèmic, satisfacció i inserció laboral.

Informe de seguiment de l'Escola del curs 2014/2015 (presentat i debatut a la Comissió de Docència i Qualitat de l'Escola el 25/5/2016) (document en català)

Informe de seguiment de l'Escola del curs 2015/2016 (presentat i debatut a la Comissió de Docència i Qualitat de l'Escola el 25/1/2017) (document en català)

Informe de seguiment de l'Escola del curs 2016/2017 (presentat i debatut a la Comissió de Docència i Qualitat de l'Escola el 21/2/2018) (document en català)

Informe de seguiment de l'Escola del curs 2017/2018 (presentat i debatut a la Comissió de Docència i Qualitat de l'Escola el 13/3/2019) (document en català)

Informe de seguiment del Grau en Enginyeria d'Organització Industrial curs 2019/2020 (presentat i debatut a la Comissió de Docència i Qualitat de l'Escola el 25/2/2021) (document en català)

 

ACCÉS A APLICACIONS INFORMÀTIQUES I SISTEMES DE GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ (només per a usuaris autoritzats)

Accés al sistema de gestió documental del SGIQ

Accés al sistema de gestió de la informació

Accés a l'aplicació de realització d'informes

Accés a l'aplicació de plans docents

Accés a la Intranet del personal

Accés a informes d'enquestes docents

Accés a Helpdesk

 

DOCUMENTS COMPLEMENTARIS

Pla d'acció tutorial

Pla d'acollida    (document en català)

 

CONTACTE 

Si voleu contactar amb nosaltres, escriviu a esupt@tecnocampus.cat