SISTEMA DE GARANTIA INTERNA DE LA QUALITAT

L'Escola Superior Politècnica TecnoCampus disposa d'un sistema de garantia interna de la qualitat des de l'any 2010. Atès que a TecnoCampus hi ha 3 escoles que comparteixen molts dels seus processos, el SGIQ es defineix en 2 àmbits: el SGIQ-Marc (recull els processos comuns a les 3 escoles) i el SGIQ-Escola (amb els processos específics de l'ESUPT). En aquest apartat es mostraran ambdós àmbits.

Documentació del SGIQ-Marc :

Documentació del SGIQ-ESUPT :

 

ESTUDIS

Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica        ACCÉS WEB        MEMÒRIA VERIFICADA        INDICADORS

Grau en Enginyeria Mecànica        ACCÉS WEB        MEMÒRIA VERIFICADA        INDICADORS

Grau en Enginyeria d'Organització Industrial        ACCÉS WEB        MEMÒRIA VERIFICADA        INDICADORS

Grau en Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació        ACCÉS WEB        MEMÒRIA VERIFICADA        INDICADORS

Grau en Mitjans Audiovisuals        ACCÉS WEB        MEMÒRIA VERIFICADA        INDICADORS

Grau en Disseny i Producció de Videojocs        ACCÉS WEB        MEMÒRIA VERIFICADA        INDICADORS

Doble titulació en Informàtica de Gestió i SI i Disseny i Producció de Videojocs        ACCÉS WEB        MEMÒRIES ( INFORMÀTICA - VIDEOJOCS )       INDICADORS

Simultaneïtat d'estudis  Electrònica Industrial i Automàtica / Mecànica        ACCÉS WEB

Simultaneïtat d'estudis  Electrònica Industrial i Automàtica / Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació        ACCÉS WEB

Simultaneïtat d'estudis  Mitjans Audiovisuals / Disseny i Producció de Videojocs        ACCÉS WEB

 

INFORMES D'ACREDITACIÓ DE LES TITULACIONS

AUTOINFORME d'acreditació dels Graus en Mitjans Audiovisuals, Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, Enginyeria Mecànica i Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació   (document en català)

AUTOINFORME d'acreditació del Grau en Disseny i Producció de Videojocs  (document en castellà)

 

INFORMES DE SEGUIMENT DE LES TITULACIONS

Els informes de seguiment contenen els indicadors i les propostes de millora anuals de l'Escola en els àmbits d'accés, matrícula, informació pública, professorat, serveis de suport, recursos materials, rendiment acadèmic, satisfacció i inserció laboral.

Informe de seguiment de l'Escola del curs 2014/2015 (presentat i debatut a la Comissió de Docència i Qualitat de l'Escola el 25/5/2016) (document en català)

Informe de seguiment de l'Escola del curs 2015/2016 (presentat i debatut a la Comissió de Docència i Qualitat de l'Escola el 25/1/2017) (document en català)

Informe de seguiment de l'Escola del curs 2016/2017 (presentat i debatut a la Comissió de Docència i Qualitat de l'Escola el 21/2/2018) (document en català)

Informe de seguiment de l'Escola del curs 2017/2018 (presentat i debatut a la Comissió de Docència i Qualitat de l'Escola el 13/3/2019) (document en català)

Informe de seguiment del Grau en Enginyeria d'Organització Industrial curs 2019/2020 (presentat i debatut a la Comissió de Docència i Qualitat de l'Escola el 25/2/2021) (document en català)

Informe de seguiment del Grau en Enginyeria d'Organització Industrial curs 2020/2021 (presentat i debatut a la Comissió de Docència i Qualitat de l'Escola el 15/3/2022) (document en català)

 

ACCÉS A PORTALS DE QUALITAT EXTERNS

Portal d'informes d'avaluació d'AQU Catalunya 

Portal d'indicadors d'inserció laboral i de satisfacció dels titulats i les titulades d'AQU Catalunya

Registre d'Universitats, Centres i Títols del Ministeri d'Universitats

 

ACCÉS A APLICACIONS INFORMÀTIQUES I SISTEMES DE GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ (només per a usuaris autoritzats)

Accés al sistema de gestió documental del SGIQ

Accés al sistema de gestió de la informació

Accés a l'aplicació de realització d'informes

Accés a l'aplicació de plans docents

Accés a la Intranet del personal

Accés a informes d'enquestes docents

Accés a Helpdesk

 

DOCUMENTS COMPLEMENTARIS

Pla d'acció tutorial

Pla d'acollida    (document en català)

 

CONTACTE 

Si voleu contactar amb nosaltres, escriviu a esupt@tecnocampus.cat