Tràmits Estudiants UPC

El curs 2018/19 ha estat el darrer any acadèmic d’adscripció a la Universitat Politècnica de Catalunya, això comporta que des de l’1 de gener de 2020 és el  Servei de Gestió Acadèmica de la UPC qui certifica i gestiona aquests expedients.

Per tant, qualsevol tràmit acadèmic que vulgueu sol·licitar l’haureu de fer a través d’ells.

Títols: Tots els títols tramitats a través nostre es podran venir a recollir al Servei de Gestió Acadèmica del Tecnocampus com fins ara.

Gestió Acadèmica-ESUP Tecnocampus