Altres grups de recerca amb col·laboracions de professors de l’ESCS 

- Grup de recerca consolidat: cura de les persones grans depenents

Projecte liderat des de l'Hospital Clínic de Barcelona (CGGD)
Entitat financera: Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca de la Generalitat de Catalunya. Referència de la concesió: (SGR) 2014 fins 2016 1109 GRC 15847846H. Investigadora principal: Dra. Adelaida Zabalegui. Fundació Hospital Clínic. Col·laboradores ESCST: Dra. E. Cabrera, C. Chabrera.

Projectes de recerca vinculats al Grup

  • La Marató TV3 2014. Avaluació d'una informació innovadora informativa, formació i recolzament social INFOSA-DEM a cuidadors principals de persones amb demència als seus domicilis. Estudi experimental. Investigadora principal: Adelaida Zabalegui Yárnoz. Hospital Clínic i Provincial de Barcelona- Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica. Investigadores: Dra. Esther Cabrera (Escola Superior de Ciencies la Salut TecnoCampus-UPF), Ester Risco, Silvia Roura, Rosa Segarra, Esther Blat, Dra. Marta Navarro, Dra. Naiara Puy, Teresa Fusté ( H.Clinic). Dotació econòmica: 133.751,25€

  • RightTime Place Care (RTOC). .“At the right time, at the right place for the right care – Improving health services for European citizens with dementia with special focus on development of best practice guidelines for the transition from ambulatory to long-term care facilities” Entitat financera: Comissió Europea. 7è Programa Marc Comisió Europea. Investigador/a principal:: Dra. Gabriele Meyer University of Witten/Herdecke (Alemania). Investigadors principals en España (partners): A. Zabalegui y E. Cabrera.

  • Projecte en actiu: "Empowering Education of Patients with osteoarthritis". Potenciant (empoderant) els pacients amv osteoartritis a través de l'educació. Projecte europeu coordinat per Finlàndia. Investigador principal: Kirsi Johansson. Investigadors a Espanya: Dra A. Zabalegui, Dra. E. Cabrera. Aquest estudi té com a objectiu millorar la qualitat dels pacients que es someten a cirurgia ortopèdica degut a la seva osteoartritis, mitjançant l'educació sanitària. En la majoria dels casos, són pacients grans als quals la seva patologia (dolor, fatiga, incapacitat...) els limita la qualitat de vida.

- Grup de recerca: Grup FEBE per l'estudi i docència de la història de la infermeria

El Grup FEBE per l'estudi i docència de la Història de la Infermeria està format per infermeres docents i estudioses de la història de la Infermeria de totes les Escoles Universitàries de Catalunya, Illes Balears i Andorra.

Amb el propòsit de consolidar aquesta matèria als àmbits docent i de recerca. La tria del seu nom és en record a la primera diaconisa infermera de la història.

Les finalitats del Grup són les següents:
1. Adequat la matèria als crèdits ECTS.
2. Intercanviar experiències i materials didàctics.
3. Establir les bases que impulsen la recerca de la història de les cures.
4. Divulgar la història de la infermeria.

Investigador / a principal: 
Dra. A. Ramió (Escola Universitaria Sant Joan de Déu), Dra. C. Torres (Universitat de Lleida).

Colaboradores / as:
Bardallo D, Valls R, Fargues I, Gallego G, Domingo A, Rodero V, Vives C, Galbany P, Fernandez L, Sanchez G, Valiente V, Olive C, Román E, Santos S, Tejero LL y Palau RC.

Projectes de recerca vinculats al grup

“Infermeres invisibles”. Investigador principal: Ramió A, Torres C, Guilera A. Colaboradores: Bardallo D, Valls R, Fargues I, Gallego G, Domingo A, Rodero V, Vives C, Galbany P, Fernandez L, Sanchez G, Valiente V, Olive C, Román E, Santos S, Tejero LL y Palau RC. Aquest estudi té com a objectiu construÏr les trajectòries assistencials significatives de cuidadors i infermeres de Cataluna, Andorra, Balears i Franja de Ponent, contextualitzant-los en diversos períodes històrics (del 1000 al 1500; del 1600 al 1800; del 1900 al 1935; del 1936 al 1939; 1940 al 1977; del 1978 al 2009; del 2009 a l'actualitat).