Tenir una vida saludable influeix directament en el benestar, l'equilibri personal i la qualitat de vida de les persones. Aconseguir-ho depèn en bona part de les eleccions que fem en el nostre dia a dia i  l'estil de vida i els hàbits diaris que realitzem.

Segons la O.M.S. “ la salut és un estat de complet benestar físic, mental, i social, i no solament l´ absència de malalties. “

Pilars Bàsics d’un estil de vida saluble