El Campus Saludable és una iniciativa del Tecnocampus que té per objectiu promoure la salut de la comunitat universitària.

L’any 2010 es va crear la Xarxa d’Universitats Saludables a Catalunya amb l’objectiu de potenciar les universitats com a entorns promotors de la salut d’estudiants, professorat i personal d’administració i serveis, i de la societat en general.  El Tecnocampus comparteix aquesta filosofia, i és per això que s’ha adherit a la Xarxa juntament amb la resta d’universitats catalanes.

L'Organització Mundial de la Salut (Carta d’Ottawa, 1986) defineix la promoció de la salut com un procés de capacitació dels individus per tal d’augmentar el seu control sobre els determinants de la salut i, pertant, millorar la seva salut. 

Els determinants de la salut són tots aquells factors (positius i negatius) que influeixen i condicionen la salut de les persones. Així doncs, parlem de determinants de la salut per referir-nos a l'entorn social i econòmic, l'entorn físic, les característiques individuals de la persona i els seus comportaments (OMS, 2014).

El Campus Saludable es proposa com un marc idoni per dissenyar, desenvolupar i avaluar estratègies perfomentar la promoció de la salut, basades amb la intersectorialitat, l’empoderament i la participació, l’equitat, la visió holística de la salut, així com la viabilitat i la sostenibilitat de les estratègiesproposades.

Per aquestes raons els objectius principals del projecte Campus Saludable són:

1.     Promoure la salut dels membres de la comunitat universitària, capacitant la població perquè pugui adoptar estils de vida més saludables, mitjançant la difusió d'hàbits de vida saludables en relació amb l'activitat física, l’activitat física, la salut emocional, la prevenció del consum de tabac, alcohol i altres drogues. 

2.     Crear entorns actius i saludables a la Universitat. 

 

Xarxes nacionals i internacionals sobre les universitats promotores de salut:

 

 

Xarxa Catalana d'Universitats Saludables

Red Española de Universidades Saludables

The International Union for Health Promotion and Education (IUHPE)