Una universitat saludable és aquella que proporciona un entorn saludable per a què la comunitat universitària (alumnat, professorat i personal d'administració i serveis) millori la seva salut i qualitat de vida. Fonamentalment, això s'aconsegueix amb la promoció d'hàbits saludables respecte a la pràctica d'activitat física, a l'alimentació, i al consum de drogues (tabac, alcohol i d'altres).

A més a més, un campus saludable condueix a la Universitat cap a l’excel•lència en la docència i la recerca, tot millorant la seva imatge pública i la del seu alumnat, del personal de serveis i de les seves condicions de vida.

 

¿Què és campus saludable?

El Campus Saludable és una iniciativa de l’Escola Superior de Ciències de la Salut (ESCS) del Tecnocampus Mataró-Maresme (UPF) que té per objectiu promoure la salut de la comunitat universitària.

És un projecte transversal iniciat el gener 2016 que té com a objectiu dissenyar, desenvolupar i avaluar estratègies per fomentar la promoció de la salut dintre la comunitat universitària (estudiants i personal treballador). Les iniciatives estan basades en la intersectorialitat, l’empoderament i la participació, l’equitat, la visió holística de la salut, així com la viabilitat i la sostenibilitat de les estratègies proposades. A partir del 2019 va afegir-se l’àmbit de Sostenible al projecte Campus Saludable.

 

Les línies d’actuació principals de les universitats promotores de la salut són les següents (Tsourus, 2001):
 1. Protecció de la salut i promoció del benestar i hàbits saludables dels estudiants i treballadors de la comunitat universitària mitjançant les seves línies polítiques i les seves bones pràctiques.
 2. Augmentar la docència i investigació en termes relacionats amb la promoció de la salut.
 3. Desenvolupar aliances de promoció de la salut i assolir una comunitat universitària saludable.

 

Objectius principals

L’any 2010 es va crear la Xarxa d’Universitats Saludables a Catalunya amb l’objectiu de potenciar les universitats com a entorns promotors de la salut d’estudiants, professorat i personal d’administració i serveis, i de la societat en general. Els objectius principals a treballar en línia amb la Xarxa d’Universitats saludables de Catalunya són els següents:

 • Potenciar la universitat com a entorn promotor de la salut de la comunitat universitària i de la societat en el seu conjunt.
 • Fomentar la Investigació i la Docència en la Promoció de la Salut.
 • Afavorir l’ intercanvi d’experiències en Promoció de la salut.
 • Promoure i afavorir el treball conjunt entre els organismes de salut pública, les institucions comunitàries i les universitats.
 • Consensuar línies estratègiques i de treball per dur a terme un projecte d’universitat promotora 
de salut.
 • Possibilitar l’elaboració i el desenvolupament de projectes comuns en les línies estratègiques 
de la Xarxa.
 • Potenciar la participació internacional.
 • Fomentar l’oferta de serveis i activitats dirigits a promocionar la salut de la Comunitat Universitària.

 

La Universitat també forma professionals directament relacionats amb la salut que en un futur tindran l'oportunitat de promoure la salut a la població general i influir en els seus estils de vida. Professionals d’infermeria, ciències de l’activitat física i l’esport, fisioterapeutes, etc. són algunes de les professions universitàries considerades com importants fonts d’informació sobre la salut i són professions relacionades amb la promoció i educació de la salut a població general, tot i que la salut es pot treballar des de molts àmbits professionals.

 

 

Xarxes nacionals i internacionals sobre les universitats promotores de salut:

 

 

Xarxa Catalana d'Universitats Saludables

Red Española de Universidades Saludables

The International Union for Health Promotion and Education (IUHPE)