PLA D’ESTUDIS

English version

Pla d'estudis (temps complet)

DESCARREGAR

Pla d'estudis (temps parcial)

DESCARREGAR

Assignatures obligatòries:

 • Metodologia de la recerca (4 ECTS)
 • Tècniques de recerca (3 ECTS)
 • Models d’organització d'integració sociosanitària (3 ECTS)
 • Aspectes psicosocials de les malalties cròniques i l’envelliment (3 ECTS)
 • Bioestadística avançada (4 ECTS)
 • Economia de la salut i qualitat assistencial en la cronicitat i l’envelliment (4 ECTS)
 • Família, cuidadors i xarxes socials (3 ECTS) 
 • Com redactar un projecte competitiu: Writing a grant proposal (3 ECTS)
 • Educació terapèutica i comunicació (3 ECTS)

Assignatures optatives: 

 • Malalties cardiovascular i respiratòries (3 ECTS)
 • Càncer, genètica i epigenètica, genòmica i proteòmica de les malalties cròniques (3 ECTS)
 • Escriptura científica en llengua anglesa. Scientific writing in English (3 ECTS)
 • Innovació i recerca en TIC'S (3 ECTS)
 • Fragilitat i síndromes geriàtrics (3 ECTS)

*S'han d'escollir 4 optatives (12ECTS)

Assignatures obligatòries:

 • Pràctiques professionals externes (4 ECTS)
 • Treball de final de Màster (14 ECTS)

 

ORGANITZAT PER:

 

AMB LA COL·LABORACIÓ DE: