PLA D’ESTUDIS

English version

Primer trimestre (octubre – desembre)

Assignatures obligatòries:
 
 • Metodologia de la recerca (4 ECTS)
 • Tècniques de recerca (3 ECTS)
 • Models d’organització d'integració sociosanitària (3 ECTS)
 • Aspectes psicosocials de les malalties cròniques i l’envelliment (3 ECTS)
 • Bioestadística avançada (4 ECTS)

Segon trimestre (gener – març)

Assignatures obligatòries:
 
 • Economia de la salut i qualitat assistencial en la cronicitat i l’envelliment (4 ECTS)
 • Família, cuidadors i xarxes socials (3 ECTS) 
 • Com redactar un projecte competitiu: Writing a grant proposal (3 ECTS)
 • Educació terapèutica i comunicació (3 ECTS)

Tercer trimestre (abril – juny)

Assignatures optatives: (a escollir 12 ECTS)
 
 • Diabetis i malalties musculoesquelètiques (3 ECTS)
 • Malalties cardiovascular i respiratòries (3 ECTS)
 • Càncer, genètica i epigenètica, genòmica i proteòmica de les malalties cròniques (3 ECTS)
 • Escriptura científica en llengua anglesa. Scientific writing in English(3 ECTS)
 • Innovació i recerca en TIC'S (3 ECTS)
 • Envelliment saludable (3 ECTS)
 • E-Health (3 ECTS)
 • Fragilitat i síndromes geriàtrics (3 ECTS)
 • Demències (3 ECTS)
 • Nutrició i activitat física (3 ECTS)

Segon i tercer trimestre

Assignatures obligatòries:

 • Pràctiques professionals externes (4 ECTS)
 • Treball de final de Màster (14 ECTS)

 

ORGANITZAT PER:

 

AMB LA COL·LABORACIÓ DE: