PREU

English version

IMPORT MATRÍCULA

Preu: 5.650,20€ + 200€ de taxes (Preu aproximat pendent d'aprovació pel Decret de la Generalitat que fixa els preus dels serveis acadèmics de les Universitats Públiques de Catalunya per a cada curs acadèmic). 
 
L'import de la matrícula no inclou la sol·licitud del títol del màster, que té un cost de 218,15 €

DESCOMPTES

10% per Alumni Tecnocampus (és necessari estar registrat com Alumni: registra't)
 
10% pels treballadors de les empreses instal·lades al Parc TecnoCampus, amb contracte indefinit.
 
10% pels treballadors amb contracte indefinit de les entitats col·laboradores amb conveni específic amb el Màster o el % indicat al conveni.
 
15% de descompte pels col·legiats i col·legiades del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya.
 
4 crèdits reconeguts per a professionals que acreditin experiència laboral en l'àmbit de la cronicitat.
 
Descomptes específics:
  • Si es realitza el pagament de la matrícula abans del 30 de juny, s'aplicarà un descompte del 5% sobre l'import total. No vàlid per a temps parcial.
Nota:
  • Els descomptes s’apliquen sobre el preu sense incloure les taxes.

CONDICIONS

Per poder gaudir de la bonificació i/o gratuïtat corresponent a cada situació s'haurà de presentar la documentació original i fotocòpia vigent en la data d'inici del curs acadèmic. La data límit per aportar la documentació acreditativa i tenir dret al descompte serà el 30 de novembre. 
 
Per justificar la bonificació o descompte s'haurà d'aportar còpia del contracte laboral i vida laboral o darrer full de salari.
 
Les bonificacions, descomptes i beques atorgades per TecnoCampus i entitats privades no són acumulables (excepte els descomptes i beques regulats per normes d'entitats públiques de rang superior, reconeixement per exeperiència professional i el descompte per pagament immediat). En casos justificats i degudament acreditats el Director General pot establir excepcions en aquesta norma. 

BONIFICACIÓ INDIVIDUAL  

Consulti aquí les bonificacions individuals disponibles

BONIFICACIÓ PER A TREBALLADORS D'EMPRESES 

Aquest curs és bonificable per la Fundación para la Formación en el Empleo (Fundae) ja sigui com a acció formativa o com a permís individual de formació en tractar-se d'un curs d'amb titulació oficial. En el segon cas, la quantitat bonificable per l'empresa s'afegeix al crèdit de formació que l'empresa ja disposa.
 
El Tecnocampus assessora i gestiona la bonificació dels cursos: crèdit de formació contínua i els permisos individuals de formació (PIF). 

FORMES I TERMINIS DE PAGAMENT

L'import de la matrícula es pot fer efectiu de les maneres següents:
 
Màster a temps complert
 
a)   Pagament únic
Modalitat de pagament únic al llarg dels quinze dies següents a la formalització de la matrícula.
 
b)  Modalitat de pagament fraccionat
  • 1/3 de l'import de la matricula en el moment de formalitzar-la (màxim 15 dies data matrícula)
  • 1/3 de l'import de la matrícula fins el 30 de setembre
  • 1/3 de l'import de la matrícula fins el 30 de desembre

Màster a temps parcial
La matrícula del màster es divideix en dos cursos acadèmics.

Per a cada curs acadèmic la forma de pagament és el següent:

  • 50% en el moment de l'admissió
  • 50% en el moment de la formalització de la matrícula
 

FINANÇAMENT

T’oferim la possibilitat de pagar en 12, 18 o 24 còmodes mensualitats la matrícula dels estudis de Màster i Postgrau, mitjançant el Credinstant Formación de Sabadell Consumer. Per a més informació descarrega el fulletó informatiu.

Termini de presentació: en el moment de formalitzar la matrícula

Departament: Gestió Acadèmica TecnoCampus  (sgaformaciopermanent@tecnocampus.cat)

Préstec AGAUR

Mitjançant aquesta opció, pots pagar l'import total de la matrícula en diverses mensualitats, amb un finançament a interès preferent, que gestiona l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, en el següent enllaç trobaràs més informació: Programa de Préstecs Universitaris de Postgrau
 

ORGANITZAT PER:

 

AMB LA COL·LABORACIÓ DE: