PREU

English version

IMPORT MATRÍCULA

Preu: 5.650,20€ + 200€ de taxes (Preu aproximat pendent d'aprovació pel Decret de la Generalitat que fixa els preus dels serveis acadèmics de les Universitats Públiques de Catalunya per a cada curs acadèmic). 
 
L'import de la matrícula no inclou la sol·licitud del títol del màster, que té un cost de 218,15 €

DESCOMPTES

10% per Alumni Tecnocampus (és necessari estar registrat com Alumni: registra't)
 
10% pels treballadors de les empreses instal·lades al Parc TecnoCampus, amb contracte indefinit.
 
10% pels treballadors amb contracte indefinit de les entitats col·laboradores amb conveni específic amb el Màster o el % indicat al conveni.
 
15% de descompte pels col·legiats i col·legiades del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya.
 
4 crèdits reconeguts per a professionals que acreditin experiència laboral en l'àmbit de la cronicitat.
 
Descomptes específics:
  • Si es realitza el pagament de la matrícula abans del 30 de juny de 2020, s'aplicarà un descompte del 5% sobre l'import total. 
Nota:
  • Els descomptes s’apliquen sobre el preu sense incloure les taxes.

CONDICIONS

Per poder gaudir de la bonificació i/o gratuïtat corresponent a cada situació s'haurà de presentar la documentació original i fotocòpia vigent en la data d'inici del curs acadèmic. La data límit per aportar la documentació acreditativa i tenir dret al descompte serà el 30 de novembre. 
 
Per justificar la bonificació o descompte s'haurà d'aportar còpia del contracte laboral i vida laboral o darrer full de salari.
 
Les bonificacions, descomptes i beques atorgades per TecnoCampus i entitats privades no són acumulables (excepte els descomptes i beques regulats per normes d'entitats públiques de rang superior, reconeixement per exeperiència professional i el descompte per pagament immediat). En casos justificats i degudament acreditats el Director General pot establir excepcions en aquesta norma. 

BONIFICACIÓ INDIVIDUAL  

Consulti aquí les bonificacions individuals disponibles

BONIFICACIÓ PER A TREBALLADORS D'EMPRESES 

Aquest curs és bonificable per la Fundación para la Formación en el Empleo (Fundae) ja sigui com a acció formativa o com a permís individual de formació en tractar-se d'un curs d'amb titulació oficial. En el segon cas, la quantitat bonificable per l'empresa s'afegeix al crèdit de formació que l'empresa ja disposa.
 
El Tecnocampus assessora i gestiona la bonificació dels cursos: crèdit de formació contínua i els permisos individuals de formació (PIF). 

FORMES I TERMINIS DE PAGAMENT

L'import de la matrícula es pot fer efectiu de les maneres següents:
 
a)   Pagament únic
Modalitat de pagament únic al llarg dels quinze dies següents a la formalització de la matrícula.
 
b)  Modalitat de pagament fraccionat
  • 1/3 de l'import de la matricula en el moment de formalitzar-la (màxim 15 dies data matrícula)
  • 1/3 de l'import de la matrícula fins el 30 de setembre
  • 1/3 de l'import de la matrícula fins el 30 de desembre
 

OPCIONS DE FINANÇAMENT

Si ets estudiant dels centres universitaris del TecnoCampus, t’oferim la possibilitat de pagar en 12 còmodes mensualitats  la matrícula dels estudis de màster, mitjançant el CrediCompte Estudis de  Sabadell Consumer:

  • Línia de crèdit sense interès TIN  0,00%  TAE 5,63%
  • Despeses d’obertura del 3% finançades amb les quotes mensuals
  • Oferta vàlida per a matrícules fins a 8.000 €
  • Per a més informació
 
Termini: En el moment de la matriculació

Préstec AGAUR

Mitjançant aquesta opció, pots pagar l'import total de la matrícula en diverses mensualitats, amb un finançament a interès preferent, que gestiona l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, en el següent enllaç trobaràs més informació: Programa de Préstecs Universitaris de Postgrau
 

ORGANITZAT PER:

 

AMB LA COL·LABORACIÓ DE: