Professorat

English version

L’equip del professors del màster té una excel·lent qualificació com a docents i investigadors. Més del 85% dels crèdits els imparteixen doctors i persones acreditades en recerca per les agències avaluadores AQU/ANECA.
 
El màster també compta amb la participació d’investigadors de centres assistencials importants, que compaginen la tasca docent i de recerca amb el seu treball clínic.
 
A continuació es descriuen els principals CV del professorat del màster:
 
Ignacio Blanco. Doctor en Medicina i Cirurgia. Especialista en cirurgia general i digestiva. Genetista clínic acreditat per l’AEGH. Director clínic del Laboratori Unificat de la Metropolitana Nord i coordinador del Programa Transversal d’Assessorament i Genètica Clínica (pTAGC) de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Professor associat de la Universitat Autònoma de Barcelona. Coordinador nacional de la Xarxa Europea de Referència ERN GENTURIS.  ORCID ID
 
Esther Cabrera. Doctora. Catedràtica. Infermera. Llicenciada en Humanitats. Directora del màster. Coordinadora del grup de recerca consolidat Atenció a la Cronicitat i Innovació en Salut, (GRACIS 2017 SGR 944). Acreditada en Recerca Avançada (AQU). Membre de l’European Academy of Nursing Science i vicepresidenta d’UDINE -C network. ORCID ID
 
Carolina Chabrera. Doctora acreditada (AQU). Infermera i Màster en Ciències de la Infermeria. Escola Superior de Ciències de la Salut TecnoCampus (UPF). Membre del grup consolidat de recerca TecnoCampus en Atenció a la Cronicitat i Innovació en Salut, GRACIS.  ORCID ID
 
Joaquim Esperalba Iglesias. Doctor en Medicina i Cirurgia. Especialista en medicina interna (oncologia). Diplomat en Direcció general per l’IESE i en Gestió Serveis Sanitaris per ESADE. 
 
Esteve Fernández Muñoz. Doctor en Salut Pública i Llicenciat en Medicina. Director d’epidemiologia i prevenció del càncer de l’Institut Català d’Oncologia. Acreditat en Recerca Avançada (AQU). Director acadèmic de l’Escola de Salut Pública de Menorca. ORCID ID
 
Carme Hernández. Doctora. Infermera. Màster en Medicina Respiratòria. Responsable del dispositiu transversal d’Hospitalització a domicili. Hospital Clínic de Barcelona. ORCID ID
 
Marco Insitari. Metge, Especialista en geriatria, Doctor en Fisiopatologia Clínica de l’Envelliment. Màster en Direcció i Lideratge d’Institucions Sanitàries. Director Assistencial i d’Investigació del Parc Sanitari Pere Virgili de Barcelona. Investigador principal del Grup d’Investigació en Envelliment, Fragilitat i Transicions a Barcelona (RE-FiT Bcn). President de la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia.
 
Gisela Nogales Gadea. Doctora en Genètica. Llicenciada en Biologia. Investigadora principal del grup de Malalties Neuromusculars i Neuropediàtriques de l’Institut d’Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol. Acreditada en Recerca (AQU). ORCID ID
 
Juan Ramón González. Doctor en Estadística. Professor associat de recerca de l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal). Acreditat en Recerca Avançada (AQU). Responsable del grup de recerca en bioinformàtica en epidemiologia genètica. ORCID ID
 
Pere Toran Monserrat. Doctor. Llicenciat en Medicina. Especialista en medicina familiar i comunitària. Màster en Direcció d’Institucions Sanitàries i diplomat en Sanitat. Coordinador de la Unitat de Suport a la Recerca Metropolitana Nord de l’IDIAP Jordi Gol - Institut Català de la Salut.
 
María Luisa Vázquez Navarrete. Doctora en Medicina per la Universitat de Heidelberg. Llicenciada en Medicina. Especialista en medicina preventiva i salut pública. Màster en Polítiques, Planificació i Finançament de la Salut (Universitat de Londres). Directora del Servei d’Estudis del Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) i coordinadora del grup de recerca en Polítiques de Salut i Servicis Sanitaris (GRPSS).
 
Adelaida Zabalegui: Doctora. Infermera. Subdirectora de Recerca i Docència. Hospital Clínic de Barcelona. Acreditada en Recerca Avançada (AQU). Coordinadora del grup de recerca consolidat de Cures a les Persones Grans amb Dependència (AGAUR). Membre dels comitès de direcció de l’European Academy of Nursing Science i de la campanya Nursing Now (Burdett Trust for Nursing). ORCID ID
 

ORGANITZAT PER:

 

AMB LA COL·LABORACIÓ DE: