Per accedir al primer curs d’un estudi universitari de grau cal fer la preinscripció universitària. La preinscripció es formalitza per Internet, a l'adreça https://accesuniversitat.gencat.cat/accesuniversitat/login. Hi ha tres convocatòries de preinscripció per iniciar els estudis en el curs 2018-2019: juny, setembre i octubre. Consulta el calendari.Consulta les vies d’accés al menú de la dreta.
 
Si el termini de qualsevol de les convocatòries us ha passat, consulteu-nos i us explicarem què podeu fer en cada moment concret (altres terminis, etc.).
 

Més informació:

Nota informativa:
Consulta el requisit d’obligat compliment per acabar els estudis universitaris en relació a l’acreditació d’una tercera llengua per part de tots els estudiants que hagin iniciat graus universitaris a partir del curs 2014-15.