Amb les dobles titulacions i les simultaneïtats s’obtenen dues titulacions en 5 anys o en 5 anys i un trimestre.

  • En el cas de les dobles titulacions s’accedeix des de la preinscripció universitària escollint específicament aquest itinerari formatiu específic. L’estudiant segueix una única planificació d’estudis que es va cursant al llarg de 5 anys o 5 anys i un trimestre. Un cop finalitzat l’itinerari, l’estudiant obtindrà dues titulacions.
  • A la simultaneïtat s’accedeix des de la preinscripció universitària però no es comença a primer curs sinó que l’estudiant inicia un grau (que cursarà segons el pla d’estudis establert en 4 anys acadèmics) i, a partir del segon o del tercer any (en funció del grau escollit), pot començar a cursar la segona titulació de forma simultània, amb un itinerari d’assignatures seguint programa de simultaneïtat, tutelat pel centre i amb el reconeixement corresponent de crèdits. L’accés a la segona titulació ha de ser per estudis iniciats.

Simultaneïtat

Accés

Enginyeria Mecànica + Enginyeria Electrònica Industrial Automàtica

L'estudiant sol·licita l'admissió als estudis de Mecànica o Electrònica: codi comú de preinscripció 41057

Enginyeria Electrònica industrial automàtica + Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació

L’estudiant sol·licita l’admissió als estudis d’Enginyeria Electrònica: codi preinscripció 41057

Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació+ Enginyeria Electrònica industrial automàtica 

L’estudiant sol·licita l’admissió als estudis d’Enginyeria Informàtica: codi preinscripció 41047

Disseny i Producció de Videojocs + Mitjans Audiovisuals

L’estudiant sol·licita l’admissió als estudis de Videojocs: codi preinscripció 41045