Presentació i membres del Grupo AFYS

El Grup AFYS consta de diversos investigadors de l'àmbit de la salut que aborden l'estudi de les Ciències de l'Esport des de diverses perspectives, tant biològiques com comportamentals i socials. 

Coordinador del grup:
Dr. Manuel Gomis

Membres del grup:
Sra. Marta Carrasco
Dra. Alba Pardo
Sr. Juanjo García

Línies i projectes de recerca vinculats al Grup

  • Títol: "Exercici i activitat física com a solució de problemes associats a diverses poblacions".

Aquesta línia de recerca planteja aplicar mètodes i mitjans propis de les Ciències de l'Activitat Física i l'Esport com a forma de prevenció i millora dels símptomes que pateixen les persones afectades per patologies agudes o cròniques que comporten associats problemes o lesions de caires diversos. En concret, es pretèn realitzar un canvi de punt de vista des d'un tractament centrat en aspectes farmacològics i pal·liatius, cap a un enfocament basat en la prevenció i rehabilitació a través de l'exercici i l'activitat física i l'objectiu del qual sigui fer incís de forma positiva a la salut i la qualitat de vida d'aquestes persones.
 

  • Títol: "Promoció i difusió d'activitat física per a la salut".

Aquesta línia de recerca pretèn promoure i estudiar hàbits i estils de vida saludables a través de l'activitat física i l'alimentació: les estratègies per a combatre el sedentarisme poden comprendre diverses fases d'intervenció basades en el màrqueting social i en la prescripció d'activitat física per a la salut. Aquesta línia de recerca planteja l'estudi d'aquestes estratègies per a determinar quines poden tenir una major eficàcia tenint en compre les característiques de la població sobre la qual s'intervé. De la mateixa manera, àrees com la valoració de la composició corporal, valoració nutricional, o monitorització de l'estat d'hidratació, seran d'aplicació per a presentar a la societat propostes que ajudin a millorar la vida de les persones, de manera independent a la seva edat, sexe o nivell d'activitat física precedent.