Pla d'estudis

english version

MATÈRIES OBLIGATORIES (37 ECTS)

Matèria 1. L’entrenament personal (12 ECTS)

 • Bases anatòmiques, fisiològiques i biomecàniques aplicades a l’entrenament personal (3 ECTS)
 • Tècniques d’entrenament en sala (3 ECTS)
 • Metodologia de l’entrenament i disseny de rutines (3 ECTS)
 • Planificació i periodització en l’entrenament personal (3 ECTS)

Matèria 2. Avaluació funcional del fitness cardiorespiratori i muscular (4 ECTS)

 • Avaluació funcional del fitness cardiorespiratori i muscular (4 ECTS)

Matèria 3. Prevenció i readaptació en l’activitat física i esportiva (12 ECTS)

 • Higiene postural, flexibilitat i relaxació (3 ECTS)
 • Protocols de prevenció i readaptació en l’activitat física i esportiva (3 ECTS)
 • Valoració i control de la readaptació fisicoesportiva (3 ECTS)
 • Planificació i programació del procés de readaptació fisicoesportiva (3 ECTS)

Matèria 4. Metodologia de la investigació (9 ECTS)

 • Utilització de recursos científics i bibliogràfics en la investigació (3 ECTS)
 • Tècniques estadístiques (3 ECTS)
 • Metodologia de la investigació (3 ECTS)

MATÈRIES OPTATIVES (a escollir 6 ECTS):

Matèria 5. L’activitat física i esportiva en les poblacions especials

 • Disseny de rutines en les poblacions especials (3 ECTS)
 • Control i valoració del fitness en les poblacions especials (3 ECTS)

Matèria 6. La nutrició en l’activitat física i esportiva

 • Suplementació i ajudes ergonutricionals (3 ECTS)
 • Disseny de rutines nutricionals (3 ECTS)
 • Avaluació de la composició corporal (3 ECTS)

Matèria 7. Pràctiques externes (7 ECTS)

L’estudiant haurà de realitzar unes pràctiques externes valorades en 7 ECTS.

Serà el mateix TecnoCampus qui assignarà els clubs, institucions o les corresponents empreses a través de la seva Borsa de Talent.

Els centres esportius o clubs també podran ser seleccionats pels alumnes. En aquest cas concret, els responsables del màster valoraran si el centre en qüestió compleix els requisits per poder dur-hi a terme les pràctiques. En cas que el centre compleixi els requisits, es realitzarà un conveni de col·laboració entre les dues institucions per formalitzar les pràctiques.

A més, tal com indica el RD 861/2010 de 2 de juliol, a l’Article 6 “Reconeixement i transferència de crèdits”, l’acreditació de l’experiència laboral i professional serà reconeguda en forma de crèdits que comptaran per a l’obtenció del títol oficial, sempre que aquesta experiència estigui relacionada amb les competències inherents a aquest títol.

Matèria 8. Treball de final de màster (TFM) (10 ECTS)

S’ha de realitzar un TFM en el qual s’efectua una investigació aplicada de caràcter experimental. L’alumne escollirà entre un format descriptiu o una intervenció experimental.

Projecció internacional: el millorar treball de Final de Màster tindrà l’oportunitat d’assistir a l’European College of Sport Science (ECSS) i presentar el seu treball de recerca.

Altres activitats

Al llarg del màster els estudiants participen en diferents tipus d'activitats com la que mostrem a continuació:

Tarda de Salut i Basquet sobre prevenció i la reintroducció de lesions, organitzada amb la Federació Catalana de Basquetbol (FCBQ) al TecnoCampus

Bàsquet Català 018 from Federació Catalana Basquetbol on Vimeo.

 

Organitzat per: