PLA D'ESTUDIS

Mòdul I. L'entrenament personal (10 ECTS)
 
-        Anatomia, fisiologia i biomecànica aplicada
 
-        Tècniques d'entrenament en sala
 
-        Entrenament funcional
 
-        Disseny de rutines d'entrenament
 
-        Planificació i Periodització aplicada
 
-        Psicologia aplicada
 
-        Màrqueting i legislació
 
Mòdul II. Prescripció de l'exercici (3 ECTS)
 
-        Activitat física i salut
 
-        Poblacions especials
 
Mòdul III. Nutrició aplicada (4 ECTS)
 
-          Fonaments nutricionals
 
-          Suplementació i ajudes ergogèniques
 
-          Disseny de rutines nutricionals
 
-          Avaluació de la composició corporal
 
Mòdul IV. Avaluació funcional de la salut i el rendiment (3 ECTS)
 
-          Valoració de la resistència
 
-          Valoració de la força
 
Mòdul V. Prevenció i readaptació de les lesions esportives (10 ECTS)
 
-          Fonaments biològics de les lesions
 
-          El tractament Fisioterapèutic
 
-          Higiene postural i CORE
 
-          Protocols de prevenció i readaptació a l'exercici físic
 
-          Planificació i control del procés de readaptació a l'esforç fisicoesportiu
 
Mòdul VI. Pràctiques (10 ECTS)
 
Mòdul VII. Metodologia de recerca (10 ECTS)
 
Mòdul VIII. Treball de fi de Màster (TFM) (10 ECTS)
 

PRÀCTIQUES

Per desenvolupar les competències professionals adquirides, els alumnes hauran de fer pràctiques obligatòries en diferents centres i institucions, seguint dos criteris:
 
Els centres esportius o clubs podran ser escollits pels alumnes. En aquest cas concret, els responsables del màster consideraran cas per cas si el centre compleix els requisits per dur a terme les pràctiques. Si el centre compleix els requisits, es signarà un conveni de col·laboració entre les institucions per formalitzar les pràctiques.
 
TecnoCampus assignarà els clubs, institucions o les empreses corresponents a través de la Borsa de Talent del TecnoCampus.
 

METODOLOGIA

La metodologia d'ensenyament és semipresencial.
 

SISTEMA D'AVALUACIÓ   

  • Cada mòdul tindrà una avaluació de coneixements i/o habilitats.
  • S'efectuarà un procés d'avaluació contínua de l'alumne fonamentat en la resolució de suposats teòric-pràctics relacionats amb la temàtica dels mòduls.
  • Es presentarà un Treball sobre les pràctiques realitzats als centres.
  • Un mínim d’assistència del 60% en la part presencial (sessions de divendres).
  • Per a obtenir les certificacions del Diploma Oficial en Suport Vital Bàsic (SVB+*DEA) del Consell Català de Ressuscitació (CCR) i del European Resuscitation Council (ERC), la Certificació International en Cineantropometria(ISAK Nivell 1), hauran de superar un examen final escrit i pràctic. En el cas de la titulació de la NSCA Certified Personal Training (NSCA-CPT®) aquesta s'obtindrà quan l'examen que realitzarà la pròpia institució via online, sigui aprovat. Si se suspèn, els alumnes hauran de pagar els drets d'un nou examen per a l'obtenció del títol. Tots aquests cursos requereixen el 100% d'assistència per a la seva superació.
  • Es presentarà un Treball-Memòria sobre les pràctiques realitzades en els centres.
  • Treball de Fi de Màster.
  • Defensa del projecte.

Organitzat per: