Inscripció

english version

Poden sol·licitar plaça al Màster Universitar en Entrenament Personal i Readaptació Físicoesportivai els estudiants:

 • Amb un títol de llicenciatura o grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport.
 • Amb un títol universitari estranger:

*De l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) que permeti l'accés als ensenyaments de màster universitari en el seu país d’expedició.

*Aliè a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), en aquest cas, poden accedir sempre que obtinguin l'homologació prèvia a un títol que hi tingui accés o bé, sense homologació, amb la comprovació que aquests estudis acrediten un nivell de formació equivalent als títols estatals de grau i que faculten en el país que va expedir el títol per a accedir a estudis de postgrau.

L'acceptació en un màster universitari no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ, ni el seu reconeixement a efectes diferents que el de cursar ensenyaments de màster.

 

 

1. Documentació per a l’admissió

La documentació necessària per fer la preinscripció és la següent:

 1. Fotocòpia del títol o resguard: Si encara no tens el títol perquè estàs acabant la titulació, ho has d’indicar a l’apartat “Situació d’estudis previs”, marcant l’opció “Pendent de finalitzar”.
 2. Certificat acadèmicoficial de notes dels estudis realitzats de la universitat d’origen.
 3. Currículum: Màxim dues pàgines en Word, PDF o similar. Format A4 o carta.
 4. Carta de motivació en la qual s’exposi l’interès per cursar el màster.
 5. Dues cartes de recomanació acadèmiques o professionals.
 6. Fotocòpia del DNI o passaport (vigent).
 7. Acreditació del nivell B2 d’anglès (opcional).

La documentació de preinscripció s’ha d’adjuntar en el moment de fer la preinscripció en línia o de presentar-se presencialment. No obstant això, s’haurà de presentar la documentació original en el moment de formalitzar la matrícula.

A tenir en compte si ets un estudiant internacional

Et recomanem que, per facilitar tot el procés d'admissió, obtenció de visat i altres aspectes pràctics relacionats amb la teva arribada i estada, realitzis la preinscripció el més aviat possible.

Recorda que de tota la documentació que hagis presentat escanejada caldrà presentar els originals en el moment de la matrícula.

Títols i certificats acadèmics no expedits per un estat membre de la Unió Europea

Si el teu títol i el teu certificat acadèmic no estan expedits per un estat membre de la Unió Europea (o Noruega, Islàndia, Liechtenstein o Suïssa), caldrà que facis tots els tràmits de legalització d'ambdós documents (Postil•la de la Haia). Aquest procés has de fer-lo al país on s'hagi expedit el títol i abans de sortir del país, ja que no és possible realitzar aquest tràmit a Barcelona. Pots ampliar informació en el següent enllaç.

És molt important que tinguis en compte que els títols i certificats acadèmics universitaris que no estiguin redactats en català, espanyol, francès, italià, portuguès o anglès hauran de ser traduïts al català o a l'espanyol per un traductor oficial.

Per sol·licitar l’admissió, no cal que tinguis el títol legalitzat fins el moment de la matrícula.

Certificat de titulació universitària oficial

Si la universitat d'origen és de fora d'Espanya et recomanem que sol·licitis en la teva universitat un certificat que acrediti que l'estudi que has realitzat et permet realitzar un màster oficial al teu país.

És molt important que tinguis en compte que els títols i certificats acadèmics universitaris que no estiguin redactats en català, espanyol, francès, italià, portuguès o anglès hauran de ser traduïts al català o a l'espanyol per un traductor oficial.

2. Rondes d’admissió

Les sol·licituds d’admissió es valoraran seguint el calendari de rondes d’admissió que trobareu a continuació.

Ronda

Data límit sol·licitud d'admissió

Data màxima resolució d'admissió

Data de reserva de plaça

1

13/01/2020

24/01/2020

hasta 31/01/2020

2

03/02/2020

14/02/2020

hasta 21/02/2020

3

02/03/2020

13/03/2020

hasta 20/03/2020

4

16/03/2020

23/03/2020

hasta 03/04/2020

5

14/04/2020

24/04/2020

hasta 01/05/2020

6

04/05/2020

15/05/2020

hasta 22/05/2020

7

25/05/2020

12/06/2020

hasta 19/06/2020

8

22/06/2020

03/07/2020

hasta 17/07/2020

9

06/07/2020

17/07/2020

hasta 24/07/2020


Les sol·licituds d’admissió rebudes, una vegada finalitzada una ronda, es desplaçaran a la següent. Les rondes d’admissió estan subjectes a la disponibilitat de places.

3. Passos a seguir per a realitzar la sol·licitud d’admissió

Si no has estat estudiant del Tecnocampus o no has accedit mai a l'aplicació, REGISTRA'T per poder obtenir  el número d'identificació universitària (NIA) i la paraula de pas per poder accedir a l’aplicatiu de preinscripció.

Si ja t'hi has registrat o ets estudiant del Tecnocampus, inicia directament el procés de PREINSCRIPCIÓ

Per accedir a l'aplicatiu necessites el teu número d'identificació universitària (NIA) i paraula de pas amb els que accedies normalment a TecnoCampus com a estudiant. En el supòsit que no ho recordis pots sol·licitar que te´ls facilitin fent un helpdesk

Entra a l'aplicatiu de la sol·licitud:

 1. Comprova que tens tots els documents necessaris abans d'accedir a l'aplicatiu en línia.
 2. Introdueix les dades personals i acadèmiques en els diferents apartats de la sol·licitud.
 3. Escaneja els documents necessaris personals i acadèmics i adjuntar-los a la sol·licitud. Els documents s'adjunten en format pdf, jpg, word (màxim 2 mb)
 4. Si vols, pots descarregar-te el comprovant de la sol•licitud d'admissió.

Un cop rebuda la teva sol·licitud entraràs en el procés de selecció. El resultat de la resolució de les admissions es comunicarà via correu electrònic segons el calendari establert.

Una vegada admès i per a la plaça és imprescindible realitzar el pagament de la reserva de plaça per un import de 600€. Aquest import només es retornarà en cas d’anul·lació o aplaçament del curs.

Una vegada admès, també pots matricular-te.

Si es realitza el pagament de la matrícula abans del 30 de juny, s’aplicarà un descompte del 5% sobre el preu de la matrícula (taxes excloses).

En el procediment de selecció dels candidats específic del màster universitari en Entrenament Personal i Readaptació Fisicoesportiva (màxim 10 punts) s’aplicaran els següents criteris de valoració:

 • Certificat acadèmic oficial de notes dels estudis realitzats de la universitat d’origen(màxim 2,5 punts).
 • Currículum, del qual es valorarà l’experiència professional, acadèmica i investigadora en l’àmbit de les Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (màxim 2 punts).
 • Carta de motivació en la qual s’exposi l’interès per cursar el màster (màxim 1,5 punts).
 • Dues cartes de recomanació acadèmiques o professionals (màxim 1,5 punts).
 • Acreditació del nivell B2 d’anglès (màxim 1 punt). Requisit opcional.
 • Entrevista personalque permetrà aclarir o perfilar aspectes del currículum i discriminar estudiants amb expedients semblants (màxim 1,5 punts).

Entrega la documentació original

La teva admissió definitiva al màster està subjecta a la verificació de la documentació que has presentat. Per tant, hauràs de presentar la documentació original (o fotocòpies compulsades) de les còpies que havies presentat per la preinscripció. Si no presentes els originals, no et podràs matricular.

Prèviament a la matrícula, consulta si has de fer una tutoria amb la direcció del màster.

Gestió Acadèmica es posarà en contacte amb tu per informar-te sobre el lloc, data i d’altres formes d’entrega de la documentació que cal presentar per formalitzar la matrícula. Si tens dubtes pots posar-te en contacte amb el Departament de Gestió Acadèmica sgaformaciopermanent@tecnocampus.cat.

Documentació necessària per a matricular-se:

 1. Títol universitari o resguard d'expedició: original i fotocòpia (o fotocòpia degudament compulsada).
 2. Certificat acadèmic oficial de notes dels estudis realitzats de la universitat d’origen: original i fotocòpia (o fotocòpia degudament compulsada)
 3. DNI, passaport o NIE vigent: original (o fotocòpia degudament compulsada)
 4. Bonificacions: si ets beneficiari d'algun tipus de bonificació de matrícula, has de presentar l'original i una còpia del document acreditatiu.
 5. Certificat de titulació universitària oficial: si la universitat d'origen és de fora d'Espanya et recomanem que sol·licitis en la teva universitat un certificat que acrediti que l'estudi que has realitzat et permet realitzar un màster oficial al teu país.
 6. Certificat de legalització del títol i certificat acadèmic: si aquests no estan expedits per un estat membre de la Unió Europea (o Noruega, Islàndia, Liechtenstein o Suïssa), serà necessari que facis tots els tràmits de legalització de tots dos documents des del teu país d'origen (Postil·la de la Haia).
 7. Acreditació de coneixements d'anglès: Nivell B2 del MCER o Equivalent (opcional).
 8. Imprès dades personals
 9. Cessió drets d´imatge
 10. Reglament internet
 11. Document autenticitat

Tens alguna consulta referent a la teva titulació?

Contacta amb nosaltres

 

 
 

Organitzat per: