Postgrau en Envelliment i dependència

Dirigit a: Infermeres/s, metges, farmacèutics, fisioterapeutes,…. I professionals de la Salut
Durada: 200 hores (100h presencials i 100h no presencials) de gener a març 2014
Modalitat: SEMIPRESENCIAL
Horari i Calendari: Divendres (matí i tarda) i dissabtes matí (alterns)
Data límit inscripció: gener 2014
Nombre màxim de places: 30 places
Preu: 2000€


Temari

Assignatures: Demències, Salut i Benestar. Envelliment saludable, Infeccions en l'ancià: Prevenció, diagnòstic i tractament; Fragilitat i síndromes geriàtrics

Professorat:

Esther Cabrera. Infermera i Directora i docent de la Escola Superior de Ciencies de la Salut del TecnoCampus Mataró –Maresme;
Carme Rosell. Infermera i Cap d' Estudis i docent de la Escola Superior de Ciencies de la Salut del TecnoCampus Mataró Maresme;
Jordi Almirall. Llicenciat en Medicina. Especialista en Medicina Interna. Doctor en Medicina;
Josep Anton Capdevila. Doctor en Medicina;
Pilar Sanz. Especialista en Neurologia. Llicenciada en Medicina i Cirurgia . Especialista en Neurologia;
Ernest Palomeras. Doctor en Medicina. Especialista en Neurologia. Llicenciat en Medicina i Cirurgia. Doctor en Medicina;
Mateu Cabré. Doctor en Medicina. Geriatra. Especialista en Medicina Interna.
 

Presentació

La nova situació social d'envelliment de la població espanyola, produïda fonamentalment per una disminució de la natalitat i per l'augment de l'esperança de vida, ha desencadenat un augment de la població espanyola més gran de 65 anys, alhora que ha aparegut un significatiu augment de persones amb edats superiors a 85 anys. Les previsions sobre l'evolució demogràfica a Espanya indiquen que el nombre de persones més grans de 65 anys l’any 2020 serà de 19,5% i els de més de 80 constituirà el 6,2% de la població, conseqüentment. Aquest augment de l'esperança de vida fa preveure també un augment de les malalties cròniques, ja que són precisament les persones grans les que majoritàriament les pateixen i associada a aquests processos, d'envelliment i d'aparició de patologies cròniques, fragilitat i síndromes geriàtriques, apareix la dependència.Direcció i Coordinació:

Dra. Esther Cabrera
ecabrera@tecnocampus.cat
Telefòn: 931 696 501

Per inscriure's al postgrau és necessari omplir el corresponent formulari i fer-lo arribar a formaciopermanent@tecnocampus.cat .

Et pots descarregar el formulari en pdf.

Per a qualsevol dubte, posa’t en contacte amb Rosa Lozano de Gestió Acadèmica mitjançant el telèfon 93 169 65 01  o al correu: rlozano@tecnocampus.cat