Presentació i membres del grup

La nova economia del coneixement estableix noves exigències de competitivitat a empreses i territoris. Així, per al disseny de polítiques de desenvolupament territorial d’èxit cal un profund coneixement dels processos d’innovació i emprenedoria, i de la seva connexió amb la recerca i la transferència de tecnologia des de la universitat a l’empresa. Aquest és l’objectiu de treball del grup de recerca en innovació i emprenedoria orientada a la generació de coneixement sobre el procés innovador i el seu impacte sobre la productivitat i la competitivitat d’empreses i territoris. L’estudi en profunditat dels determinants i la dinàmica de la innovació i l’emprenedoria a nivell empresarial i territorial, pot ajudar a les administracions públiques locals a la reorientació de polítiques en l’àmbit del desenvolupament territorial. Tanmateix, l’anàlisi de l’entorn institucional del desenvolupament dels processos d’innovació i emprenedoria pot ser de gran utilitat a les administracions públiques per a la revisió dels serveis de suport a la creació i el desenvolupament de l’activitat empresarial.

Equip investigador

Coordinador: Julián Horrillo Tello
Membres: Dr. Jordi Mas Castellà
                                            Dr. Antoni Satué Villar
                                            Joan Triadó Aymerich
                                            Joan Ramon Rius Oliva

Col•laboradors: Dr. Diego bartolomé
                                            Dr. Ing. José de Gea Fernández
                                            Pedro Gómez Fernández
                                            Preincubadora CUB

Línies de recerca

Geografia de la innovació, Desenvolupament territorial del procés emprenedor, Determinants de la competitivitat de les petites i mitjanes empreses.

Publicacions

Llibres:

Horrillo, J (Coord.); Bartolomé, D.; Buil, M; Ferri, E.; Mas, J.; Satué, A.; Triadó, J. (2011). 10 passos per a ser una Universitat Emprenedora. Xarxa d’Emprenedoria Universitària de les Universitats Catalanes. GENERALITAT DE CATALUNYA. Amb el suport de: Departament de Treball, SOC, Servei d’Ocupació de Catalunya, INICIA per a la creació d’empreses, UNIÓ EUROPEA. Fons Social Europeu. Inverteix en el teu futur.
http://www.ub.edu/xarxaempren/images/M_images/Pdfs/10passos_uni_empren.pdf

Tesis doctorals:

En el moment present s’estan realitzant quatre tesis doctorals en els àmbits de:
1. Logística i operacions: Joan Triadó Aymerich, doctorand a la UPC dins el grup de recerca en Cooperació pel Desenvolupament Humà, a l’Institut d’Organització i Control (IOC). Títol de la tesi doctoral: Mètodes heurístics, basats en PLEM, per a resoldre projectes d’electrificació rural amb micro xarxe
2. Innovació territorial i polítiques de desenvolupament regional: Julián Horrillo Tello, doctorant a la UOC dins la línia de recerca en Societat de la Informació i el Coneixement, en l’àrea de Ciències Polítiques i de l’Administració. Títol de la tesi doctoral: Determinants del trànsit dels districtes industrials cap a entorns d’innovació: el cas de l’àrea de Mataró
3. Emprenedoria social: Elisabeth Ferri, doctoranda al Programa de Doctorat Internacional en Creació i Gestió d’Empreses de la UAB, dins la línia de recerca en Factors condicionants de l’activitat emprenedora social. Títol de la tesi doctoral: Environmental factors and social entrepreneurship: an institutional analysis.
4. Innovació de producte: Pablo Genovese, doctorand a la UPC dins el programa Projectesd'innovació tecnològica en l'enginyeria de producte i procés de la UPC, al Centre de Disseny d'Equips Industrials (CDEI-UPC). Títol de la tesi doctoral: Sistemes de control de gestió en la subcontractació del disseny de producte.
 

Temes i línies de recerca GRIC

Mecanismes, naturalesa i localització territorial de la innovació. Els àmbits concrets de recerca seran:
1. Anàlisi d’espais innovadors per a conèixer els requeriments territorials que propicien la seva aparició
2. Identificació i estudi dels factors, interns i externs a l’empresa, determinants del desenvolupament de l’activitat innovadora
3. Anàlisi dels factors, formals e informals, afavoridors del desenvolupament del procés emprenedor, i la seva relació amb l’activitat innovadora

Mecanismes, naturalesa i desenvolupament del procés emprenedor. Els àmbits concrets de recerca seran:
1. Desenvolupament del concepte d’universitat emprenedora com a agent central dels processos d’innovació territorials
2. Estudi i anàlisi del procés de valorització del coneixement generat a través de la recerca universitària
3. Identificació i estudi dels factors determinants del desenvolupament i la gestió del procés emprenedor dintre de l’empresa (emprenedoria corporativa)

Determinants de la competitivitat de les petites i mitjanes empreses. Els àmbits concrets de la recerca seran:
1. Anàlisi de l’impacte territorial dels processos d’innovació tecnològica que permeti definir noves jerarquies dels factors de localització empresarial que ajudin a explicar la reorganització espacial de l’activitat econòmica.
2. Polítiques tecnològiques per a la dinamització de l’activitat econòmica i la reorientació del desenvolupament territorial, cercant nous avantatges competitius i facilitant la internacionalització de l’economia de la comarca