Delegats i delegades del TecnoCampus

El delegat o delegada son molt importants pel bon seguiment acadèmic de les titulacions. És l’interlocutor bàsic per el centre universitari TecnoCampus.

Els delegats i delegades són escollits pels altres membres de grup acadèmic a l’inici de curs, formen part de les comissions de docència dels centres i estan en contacte directe amb la unitat de Vida Universitària.

Podeu consultar i descarregar-vos el directori de delegats i delegades de grup acadèmic per saber a qui adreçar-vos. Si sou delegats o delegades i no trobeu el vostre nom, poseu-vos en contacte amb nosaltres a través del correu de UACU

Representants dels estudiants a la Comissió de Govern

La Comissió de Govern és l'òrgan amb representació de la Direcció del Tecnocampus que aprova normatives, reglaments, pressupostos i altres propostes. Es reuneixen un cop l’any.

Trobareu tota la informació  sobre les funcions de la comissió tant a  la normativa general de la Fundació  com també als reglament de les Escoles:

Crèdits per representació estudiantil

El reconeixement de crèdits per l'activitat de representació estudiantil comporta el compliment d'una sèrie de normes, consulteu la normativa i documentació de referència: