Pla d'estudis (112.72 KB)
Descarregar

PLA D'ESTUDIS 2020/21

Estructura del grau en funció del tipus de matèria i el nombre de crèdits ECTS:

 

Taula d'equivalències entre les assignatures del Doble Grau en Turisme/AdE i cadascun dels Graus en AdE i Turisme (documento en catalán)

 

Guies docents per cursos i trimestres

ESTRUCTURA DEL MERCAT TURÍSTIC (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
MÀRQUETING I (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
RECURSOS TERRITORIALS I (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
EINES TIC APLICADES A L'EMPRESA (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
RECURSOS TERRITORIALS II (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
INSTRUMENTS QUANTITATIUS I (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
FONAMENTS DE MATEMÀTIQUES PER A L'EMPRESA (8 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
COMPTABILITAT (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
GESTIÓ DEL VIATGE (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
HABILITATS PER A LA DIRECCIÓ I LA COMUNICACIÓ (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
COMPTABILITAT FINANCERA (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
INFERÈNCIA ESTADÍSTICA PER A LA GESTIÓ EMPRESARIAL (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
OPERACIONS I PROCESSOS (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
RECURSOS HUMANS I (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
DRET EMPRESARIAL (8 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ORGANITZACIÓ DE L'EMPRESA TURÍSTICA (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ESTRATÈGIA COMPETITIVA DE L'EMPRESA TURÍSTICA (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ANÀLISI DE L'ENTORN MACROECONÒMIC (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
GESTIÓ D'ALLOTJAMENTS (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
TURISME I TRANSPORT (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
PATRONS INTERNACIONALS: TEORIA I TENDÈNCIES (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
CREATIVITAT I INNOVACIÓ (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
SOSTENIBILITAT I AVALUACIÓ DE L'IMPACTE DEL TURISME (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
EL PLA DE MÀRQUETING (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
INNOVACIÓ I DESENVOLUPAMENT EN UNA ECONOMIA GLOBAL (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
FISCALITAT DE L'EMPRESA TURÍSTICA (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
INVERSIÓ I FINANÇAMENT A CURT TERMINI (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
COMPTABILITAT DE COSTOS (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
INSTAL.LACIONS I EQUIPAMENTS D'OCI (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
XARXES SOCIALS (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
PLANIFICACIÓ TURÍSTICA (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
DRET DEL SECTOR TURÍSTIC (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ORGANITZACIÓ DE GRANS ESDEVENIMENTS (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
INVESTIGACIÓ DE MERCATS (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
NOVES TENDÈNCIES D'ADMINISTRACIÓ EMPRESARIAL (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ELABORACIÓ DE PROJECTES (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
CREACIÓ D'EMPRESES INNOVADORES I DE BASE TECNOLÒGICA (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
GESTIÓ DE L'OCI I DEL BENESTAR (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
DISSENY I GESTIÓ DE LA INNOVACIÓ (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
PRÀCTIQUES EXTERNES (20 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Treball Final de Grau-Empresa (14 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Treball Final de Grau-Turisme (20 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre

Descarrega't els Plans d'Estudis en extinció: