Innovació

“Innovació: atreverse a hacer algo de manera diferente y convertirlo en acción para mejorar y evolucionar”
Carolina Luis Bassa: Marketing para emprendedores

Innovar significa implementar nuevas ideas que aporten un valor real y cuantificable para el público y los usuarios que han de disfrutarlo.
Dr. Giovanni Giusti - Director del Máster y responsable de la asignatura Innovación, Emprendimiento y Gestión Estratégica

On innovació és diferenciació. Busquem evcents, trobades, jornades, temes que es presentin en formats diferents al què estem acostumats. Busquem trencar amb els estereotips!
Marian Buil, assignatura Jornades en emprenedoria i innovació.
 


Des del Servei de Qualitat, Aprenentatge i Innovació es du a terme una iniciativa per donar veu i permetre als docents difondre la seva innovació. D'aquesta manera a través del bloc els professors i professores poden explicar les seves experiències.

 


Com a evolució del bloc surgeix la idea de la Revista Digital #InnovaTecnocampus on es poden trobar aquestes iniciatives així com a continguts enriquits. És de publicació bimenusal.

Iniciatives Innovadores al Tecnocampus

Speed Dating TFG

Speed Dating TFG

Els estudiants de diferents graus es van trobar per realitzar un Speed Dating TFG. D'aquesta manera podien rebre feedback de les idees que exposaven a estudiants d'altres carreres, professors i professionals de diferents sectors.

Visual i Design Thinking

Visual i Design Thinking

Des de l'ESCSE es duen a terme metodologies de Visual Thinking i Design Thinking a les seves assiguatures. Un exemple és el cas de l'assignatura d'administració d'empreses Llegir noticia