OBJECTIUS

Objectius generals
 
El principal objectiu d'aquest postgrau és donar als futurs graduats en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport les competències professionals específiques necessàries com a entrenador personal i readaptador fisicoesportiu per:
 
 • Desenvolupar programes de preparació física específics en funció de les necessitats de les persones i esportistes.
 • Prevenir les malalties derivades de la inactivitat de la pràctica fisicoesportiva, amb la instauració d'hàbits saludables i la pràctica regular d'activitat física.
 • Proporcionar els coneixements necessaris per tractar persones i esportistes que han patit algun tipus de lesió o patologia.
 
 
Objectius específics
 
 • Elaborar rutines i programes d'entrenament específics en l'àmbit de fitness, poblacions especials, discapacitats, esportistes d'alt rendiment.
 • Saber fer servir els mitjans i les eines adequades en una sala d'entrenament.
 • Saber aplicar les eines pràctiques com proves d'esforç, anàlisi de la composició corporal, anàlisis clíniques, avaluació biomecànica per adequar el procés d'entrenament en funció de les característiques de les persones.
 • Adquirir els coneixements de nutrició aplicada essencials per al desenvolupament de rutines nutricionals.
 • Treballar conjuntament en equips multidisciplinaris (Ciències de l'Activitat Física i l'Esport, fisioterapeutes, metges, nutricionistes, psicòlegs, etc.) per a un correcte desenvolupament dels plans d'entrenament.
 • Planificar rutines i programes de readaptació a l'esforç en funció de la lesió o malaltia del pacient.
 • Iniciar-se en el món de la recerca relacionada amb l'àmbit de les Ciències de l'Activitat Física i de la Salut.
 
 

COMPETÈNCIES 

En acabar el procés d'ensenyament-aprenentatge, l'alumne serà capaç de:
 
 • Desenvolupar les habilitats i capacitats per estructurar i planificar entrenaments personals.
 • Desenvolupar les habilitats i capacitats per desenvolupar un pla d'entrenament en funció dels objectius específics de l'entrenament.
 • Adquirir habilitats i capacitats per desenvolupar un pla d'entrenament en poblacions especials en col·laboració amb altres professionals del sector (metges, nutricionistes, etc.)
 • Adquirir les habilitats i capacitats necessàries per fer una valoració funcional de les persones i esportistes.
 • Desenvolupar les habilitats i capacitats per fer servir els mitjans i els materials utilitzats en l'entrenament personal i la readaptació fisicoesportiva.
 • Dominar les tècniques i els procediments necessaris per a la readaptació a l'esforç de les persones que han patit alguna lesió o malaltia.
 

Organitzat per: