Àrea de Recerca d'Emprenedoria

És una àrea de recerca jove i per tant amb menys poder específic dins el SSCI. La recerca en aquesta àrea es situa dins d’altres ja molt establertes (com l’economia laboral, l’urbanisme i l’educació), però amb moltes possibilitats de créixer i d’assolir un espai propi en la Recerca en els propers 10 anys. Així mateix, constitueix l’eix del TecnoCampus com a parc científic i està present de manera determinant en els currículums del Grau d’Administració d’Empreses i Gestió de la Innovació i del Màster Universitari d’Emprenedoria i Innovació. L’emprenedoria constitueix l’estratègia d’inserció laboral més intel•ligent en un entorn amb una taxa d’atur superior al 20%.

  • Competències Emprenedores: quines són les competències que fomentin l'activitat empresarial i com poden ser utilitzades de manera més productiva en el mercat laboral.

  • Determinants econòmics de l’emprenedoria a partir dels models d’ocupational choice. Determinants de les diferències salarials o del temps sense participar en el mercat laboral. Diferències entre sectors.

  • Efectes de l’emprenedoria sobre la desigualtat econòmica i social: mobilitat econòmica i social intergeneracional.

  • Efectes de la legislació sobre l’emprenedoria

  • Efectes de les economies d’aglomeració sobre l’emprenedoria