PROCÉS D'ACREDITACIÓ DEL GRAU EN CIÈNCIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT (CAFE) - EXPOSICIÓ PÚBLICA DE L'AUTOINFORME

Autoinforme (document en castellà) (a partir del 3 de novembre a les 20 h.)

Bústia oberta de propostes de millora (fins el 15 de novembre de 2017)

 

Dades i indicadors per estudis

Accés a la web del Grau en Infermeria

Accés a la web del Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

Accés a la web de la Doble titulació de Fisioterápia i CAFE

Accés a la web del Màster en Cronicitat i Dependència

SISTEMA DE GARANTIA INTERNA DE LA QUALITAT

Sistema de Garantia Interna de Qualitat (manual)

Pla de millora del SGIQ 2016-17

ACREDITACIÓ DE TITULACIONS

Autoinforme del procés d'acreditació AQU (juliol 2015) dels títols de Grau en Infermeria i Màster universitari en cronicitat i dependència

SEGUIMENT DE TITULACIONS

Informe de seguiment curs 2015/2016 (presentat i debatut a la Comissió de Qualitat de l'ESCST del 16/2/2017)

Informe de seguiment curs 2014/2015

Informe de seguiment curs 2013/2014

MEMÒRIES ANUALS

Memòria ESCST del curs acadèmic 2015-2016

Memòria ESCST del curs acadèmic 2014-2015

Memòria ESCST del curs acadèmic 2013-2014

Memòria ESCST del curs acadèmic 2012-2013

Memòria ESCST del curs acadèmic 2011-2012

Memòria ESCST del curs acadèmic 2010-2011