SISTEMA DE GARANTIA INTERNA DE LA QUALITAT

Què és un SGIQ?

Sistema de Garantia Interna de Qualitat (Manual)

Sistema de Garantia Interna de Qualitat (Processos)

 

DADES I INDICADORS PER ESTUDIS

Accés a la web del Grau en Infermeria

Accés a la web del Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

Accés a la web de la Doble titulació de Fisioterápia i CAFE

Accés a la web del Grau en Fisioteràpia

Accés a la web del Màster en Atenció Integrada en la Cronicitat i l'Envelliment

ACREDITACIÓ DE TITULACIONS 

Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport:  Autoinforme (2018)  Resolució (2018) documents en castellà

Grau en Infermeria:  Autoinforme (2016)   Resolució (2016)  documents en castellà 

Màster en Cronicitat i Dependència (versió prèvia del Màster en Atenció Integrada en la Cronicitat i l'Envelliment):  Autoinforme (2016)   Resolució (2016)  documents en castellà

SEGUIMENT DE TITULACIONS

Els informes de seguiment contenen els indicadors i les propostes de millora anuals de l'Escola en els àmbits d'accés, matrícula, informació pública, professorat, serveis de suport, recursos materials, rendiment acadèmic, satisfacció i inserció laboral.

Informe de seguiment curs 2017/2018 (presentat i debatut a la Comissió de Qualitat de l'ESCST del 27/2/2019)

Informe de seguiment curs 2016/2017 (presentat i debatut a la Comissió de Qualitat de l'ESCST del 20/2/2018)

Informe de seguiment curs 2014/2015

Informe de seguiment curs 2013/2014

Informe de seguiment curs 2012/2013

Informe de seguiment curs 2011/2012

Informe de seguiment curs 2010/2011

MEMÒRIES ANUALS

Memòria ESCST del curs acadèmic 2017-2018

Memòria ESCST del curs acadèmic 2016-2017

Memòria ESCST del curs acadèmic 2015-2016

Memòria ESCST del curs acadèmic 2014-2015

Memòria ESCST del curs acadèmic 2013-2014

Memòria ESCST del curs acadèmic 2012-2013

Memòria ESCST del curs acadèmic 2011-2012

Memòria ESCST del curs acadèmic 2010-2011

ACCÉS A APLICACIONS INFORMÀTIQUES I SISTEMES DE GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ (només per a usuaris autoritzats)

Accés al sistema de gestió documental del SGIQ

Accés al sistema de gestió de la informació

Accés a l'aplicació de realització d'informes

Accés a l'aplicació de plans docents

Accés a la Intranet del personal

Accés a informes d'enquestes docents

Accés a Helpdesk