SISTEMA DE GARANTIA INTERNA DE LA QUALITAT

L'Escola Superior de Ciències de la Salut TecnoCampus disposa d'un sistema de garantia interna de la qualitat des de l'any 2011. Atès que a TecnoCampus hi ha 3 escoles que comparteixen molts dels seus processos, el SGIQ es defineix en 2 àmbits: el SGIQ-Marc (recull els processos comuns a les 3 escoles) i el SGIQ-Escola (amb els processos específics de l'ESCST). En aquest apartat es mostraran ambdós àmbits.             

Què és un SGIQ?

Accés a la documentació del SGIQ-Marc

Documentació del SGIQ-ESCST:

Manual

Manual de processos

Informe de revisió del SGIQ

Pla de millora del SGIQ

Catàleg d'indicadors

Accés als processos

Pla de millora de l'Escola

 

DADES I INDICADORS PER ESTUDIS

Accés a la web del Grau en Infermeria

Accés a la web del Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

Accés a la web de la Doble titulació de Fisioterápia i CAFE

Accés a la web del Grau en Fisioteràpia

Accés a la web del Màster en Atenció Integrada en la Cronicitat i l'Envelliment

ACREDITACIÓ DE TITULACIONS 

Grau en Fisioteràpia: AUTOINFORME d'acreditació (document en castellà)

Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport:  Autoinforme (2018)  Resolució (2018) documents en castellà

Grau en Infermeria:  Autoinforme (2016)   Resolució (2016)  documents en castellà 

Màster en Cronicitat i Dependència (versió prèvia del Màster en Atenció Integrada en la Cronicitat i l'Envelliment):  Autoinforme (2016)   Resolució (2016)  documents en castellà

SEGUIMENT DE TITULACIONS

Els informes de seguiment contenen els indicadors i les propostes de millora anuals de les titulacions de l'Escola en els àmbits d'accés, matrícula, informació pública, professorat, serveis de suport, recursos materials, rendiment acadèmic, satisfacció i inserció laboral.

Informe de seguiment del Màster en Atenció Integrada en la Cronicitat i l'Envelliment curs 2019/2020 (presentat i debatut a la Comissió de Qualitat de l'ESCST del 18/3/2021)

Informe de seguiment d'Escola curs 2017/2018 (presentat i debatut a la Comissió de Qualitat de l'ESCST del 27/2/2019)

Informe de seguiment d'Escola curs 2016/2017 (presentat i debatut a la Comissió de Qualitat de l'ESCST del 20/2/2018)

Informe de seguiment d'Escola curs 2014/2015

Informe de seguiment d'Escola curs 2013/2014

Informe de seguiment d'Escola curs 2012/2013

Informe de seguiment d'Escola curs 2011/2012

Informe de seguiment d'Escola curs 2010/2011

MEMÒRIES ANUALS

Memòria ESCST del curs acadèmic 2019-2020

Memòria ESCST del curs acadèmic 2018-2019

Memòria ESCST del curs acadèmic 2016-2017

Memòria ESCST del curs acadèmic 2015-2016

Memòria ESCST del curs acadèmic 2014-2015

Memòria ESCST del curs acadèmic 2013-2014

Memòria ESCST del curs acadèmic 2012-2013

Memòria ESCST del curs acadèmic 2011-2012

Memòria ESCST del curs acadèmic 2010-2011

ACCÉS A APLICACIONS INFORMÀTIQUES I SISTEMES DE GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ (només per a usuaris autoritzats)

Accés al sistema de gestió documental del SGIQ

Accés al sistema de gestió de la informació

Accés a l'aplicació de realització d'informes

Accés a l'aplicació de plans docents

Accés a la Intranet del personal

Accés a informes d'enquestes docents

Accés a Helpdesk