PLA D'ESTUDIS EN EXTINCIÓ

A partir del curs 2014-2015, tots els estudiants de nou accés que iniciïn els seus estudis al TecnoCampus (en els seus tres centres universitaris) podran obtenir, en finalitzar, un títol oficial de la Universitat Pompeu Fabra. Pels estudiants que han iniciat el grau a l'Escola Politècnica amb anterioritat, en el pla d'estudis adscrit a la Universitat Politècnica de Catalunya i vulguin fer l'adaptació al pla de la UPF poden consultar: 

1.      El document d'adscripció única dels estudis del TecnoCampus 

2.      Les assignatures i el quadre d'adaptacions en el pla d'estudis del grau corresponent. 

- Grau en Enginyeria Electrònica i Automàtica

- Grau en Enginyeria Mecànica

- Grau en Mitjans Audiovisuals

- Grau en Enginyeria Informàtica