PLANS D'ESTUDIS EN EXTINCIÓ

A partir del curs 2014-2015, tots els estudiants de nou accés que iniciïn els seus estudis al TecnoCampus (en els seus tres centres universitaris) podran obtenir, en finalitzar, un títol oficial de la Universitat Pompeu Fabra. Pels estudiants que han iniciat el grau a l'Escola Politècnica amb anterioritat, en el pla d'estudis adscrit a la Universitat Politècnica de Catalunya i vulguin fer l'adaptació al pla de la UPF poden consultar: 
 

1. El document d'adscripció única dels estudis del Tecnocampus 

2. Les assignatures i el quadre d'adaptacions en el pla d'estudis del grau corresponent. 

- Grau en Enginyeria Electrònica i Automàtica

- Grau en Enginyeria Mecànica

- Grau en Mitjans Audiovisuals

- Grau en Enginyeria Informàtica

3. Procediment per sol·licitar l’Adaptació del Grau UPC al Grau UPF de l’Escola Politècnica Superior (ESUPT).

Documentació

Per a sol·licitar l’adaptació s’ha de fer arribar per correu electrònic a Gestió Acadèmica Gestió Acadèmica ESUPT els següents documents:

  • Sol·licitud d’adaptació degudament emplenada i signada (Formulari).
  • Fotocòpia del DNI, o NIE/Passaport en cas d’estrangers.

Termini per sol·licitar-ho

Convocatòria per al curs 2021/2022: del 18 de juny al 12 de juliol de 2021

Resposta que s’obtindrà

En aquest apartat de la web del Tecnocampus es publicarà la llista de persones a les quals se’ls ha acceptat la petició d’adaptació.

Resolució de la convocatòria

La publicació dels resultats definitius es faran el dia 23 de juliol de 2021.

Responsable

Servei de Gestió Acadèmica: Gestió Acadèmica ESUPT