Pla d'estudis 2019/20

Pla d'estudis (220.08 KB)
Descarregar
ANGLÈS PROFESSIONAL (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
INTRODUCCIÓ ALS COMPUTADORS (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
FONAMENTS DE LA PROGRAMACIÓ (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
PROGRAMACIÓ ORIENTADA A L'OBJECTE (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
INTERACCIÓ PERSONA ORDINADOR (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
PROGRAMACIÓ DE MICROPROCESSADORS (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ÀLGEBRA (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ESTRUCTURA DE DADES I ALGORISMES (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
CÀLCUL (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
INTRODUCCIÓ A LES BASES DE DADES (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
FÍSICA (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
PROGRAMACIÓ AVANÇADA (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ECONOMIA I EMPRESA PER A ENGINYERS (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ENGINYERIA DEL SOFTWARE I (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ESTADÍSTICA (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
DISSENY DE BASES DE DADES (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
SISTEMES OPERATIUS (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
MATEMÀTICA DISCRETA (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ENGINYERIA DEL SOFTWARE II (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
LABORATORI DE SOFTWARE I (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
XARXES I SERVEIS (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
LABORATORI D'APLICACIONS INTERNET (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
SISTEMES D'INFORMACIÓ PER A LES ORGANITZACIONS (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
SISTEMES GESTORS DE BASES DE DADES (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
DISSENY DE SISTEMES D'INFORMACIÓ (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES I SERVEIS (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
PARAL·LELISME I CONCURRÈNCIA (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
SISTEMES GESTORS DE CONTINGUT I COMERÇ ELECTRÒNIC (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
GESTIÓ DE SISTEMES D'INFORMACIÓ (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
TÈCNIQUES D'INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
APLICACIONS MÒBILS (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ENGINYERIA DEL SOFTWARE III (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
GESTIÓ DE PROJECTES INFORMÀTICS (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
LABORATORI DE SOFTWARE II (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
COMUNICACIÓ CORPORATIVA I MÀRQUETING EN INTERNET (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ADMINISTRACIÓ I SEGURETAT DE SISTEMES (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ANGLÈS PER AL MÓN PROFESSIONAL (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
EMMAGATZEMATGE EN NÚVOL (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
BIG DATA SCIENCE (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ARQUITECTURA DE SERVEIS D'INFORMACIÓ (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
FRAMEWORKS DE DESENVOLUPAMENT DE SOFTWARE (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
SOCIAL MINING AND NETWORK ANALYSIS (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
BIG AND OPEN DATA ENGINEERING (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
INTERNET OF THINGS (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
PRÀCTIQUES EXTERNES (4 CR) (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
TREBALL DE FI DE GRAU (20 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre

Pla d'estudis en extinció

Fins ara, les titulacions que s’impartien a l’Escola Universitària Politècnica de Mataró eren títols oficials de la Universitat Politècnica de Catalunya, que ho continuaran sent pels alumnes que ja hagin iniciat els seus estudis. A partir del curs 2014-2015, tots els estudiants de nou accés que inicïin els seus estudis al TecnoCampus (en els seus tres centres universitaris) podran obtenir, en finalitzar, un títol oficial de la Universitat Pompeu Fabra.

Per al TecnoCampus, això comporta unificar els calendaris acadèmics dels seus centres universitaris, i per tant de tots els graus que s’hi imparteixen. Això representa majors sinergies entre els diversos estudis, que permetran la posada en marxa de nous graus i noves titulacions, a banda de fomentar el treball interdisciplinar. Per als estudiants, els beneficis se centren en una major oferta acadèmica de graus i màsters oficials sense detriment de la qualitat, ja que la Universitat Pompeu Fabra és una de les universitats amb més prestigi entre les universitats catalanes i espanyoles.

Pla d'estudis Grau en Enginyeria Informàtica

Consulta el document d'adscripció única dels estudis del TecnoCampus per a més informació. oficial d’aquesta Universitat.

Pots consultar el quadre d'adaptacions aquí.

Electrònica Bàsica (7,5 ECTS)
Primer quatrimestre
Segon quatrimestre
Física (7,5 ECTS)
Primer quatrimestre
Segon quatrimestre
Matemàtiques I (7,5 ECTS)
Primer quatrimestre
Segon quatrimestre
Programació I (7,5 ECTS)
Primer quatrimestre
Segon quatrimestre
Fonaments Científics (7,5 ECTS)
Primer quatrimestre
Segon quatrimestre
Fonaments d'Ordinadors (7,5 ECTS)
Primer quatrimestre
Segon quatrimestre
Matemàtiques II (7,5 ECTS)
Primer quatrimestre
Segon quatrimestre
Programació II (7,5 ECTS)
Primer quatrimestre
Segon quatrimestre