Pla d'estudis

Pla d'estudis (220.08 KB)
Descarregar
INTRODUCCIÓ ALS COMPUTADORS (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
FONAMENTS DE LA PROGRAMACIÓ (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ANGLÈS PROFESSIONAL (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ÀLGEBRA (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
PROGRAMACIÓ DE MICROPROCESSADORS (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
PROGRAMACIÓ ORIENTADA A L'OBJECTE (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
INTERACCIÓ PERSONA ORDINADOR (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
CÀLCUL (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ESTRUCTURA DE DADES I ALGORISMES (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
INTRODUCCIÓ A LES BASES DE DADES (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
LABORATORI MULTIMÈDIA (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
FÍSICA (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
PROGRAMACIÓ AVANÇADA (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ECONOMIA I EMPRESA PER A ENGINYERS (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ENGINYERIA DEL SOFTWARE I (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
SISTEMES OPERATIUS (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ESTADÍSTICA (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
DISSENY DE BASES DE DADES (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ENGINYERIA DEL SOFTWARE II (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
MATEMÀTICA DISCRETA (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
XARXES I PROTOCOLS (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
LABORATORI DE SOFTWARE I (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
SISTEMES GESTORS DE BASES DE DADES (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
LABORATORI D'APLICACIONS INTERNET (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
XARXES I SERVEIS (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
SISTEMES D'INFORMACIÓ PER A LES ORGANITZACIONS (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
SISTEMES GESTORS DE CONTINGUT I COMERÇ ELECTRÒNIC (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
PARAL·LELISME I CONCURRÈNCIA (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES I SERVEIS (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
DISSENY DE SISTEMES D'INFORMACIÓ (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
APLICACIONS MÒBILS (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
TÈCNIQUES D'INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
GESTIÓ DE SISTEMES D'INFORMACIÓ (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ENGINYERIA DEL SOFTWARE III (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ANGLÈS PER AL MÓN PROFESSIONAL (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
GESTIÓ DE PROJECTES INFORMÀTICS (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
LABORATORI DE SOFTWARE II (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
COMUNICACIÓ CORPORATIVA I MÀRQUETING EN INTERNET (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ADMINISTRACIÓ I SEGURETAT DE SISTEMES (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
BIG DATA SCIENCE (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS I VIDEOJOCS (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ARQUITECTURA DE SERVEIS D'INFORMACIÓ (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
FRAMEWORKS DE DESENVOLUPAMENT DE SOFTWARE (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
INTERNET OF THINGS (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
PRÀCTIQUES EXTERNES (4 CR) (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
PRÀCTIQUES EXTERNES (20 CR) (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
PRÀCTIQUES EXTERNES (18 CR) (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
PRÀCTIQUES EXTERNES (16 CR) (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
PRÀCTIQUES EXTERNES (14 CR) (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
PRÀCTIQUES EXTERNES (12 CR) (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
PRÀCTIQUES EXTERNES (10 CR) (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
PRÀCTIQUES EXTERNES (8 CR) (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
PRÀCTIQUES EXTERNES (6 CR) (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
TREBALL DE FI DE GRAU (20 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre