• Nom: Grau en Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació
 • Temps: 4 cursos acadèmics organitzats per trimestres
 • Càrrec: 240 crèdits ECTS
 • Modalitat: Presencial
 • Horari: Matí (de 8h a 14h)
 • Impartit per: L'Escola Superior Politècnica
 • Titulació: Universitat Pompeu Fabra (UPF)
 • Preu: Consulta el cost i el finançament dels estudis en el següent enllaç (Preus i finançament)
 • Accés: Consulta les vies d'accés i com formalitzar la preinscripció universitària (Accés)
 • Places: 45
 • Idiomes: Català, castellà i anglès
 • Nota anterior: 5,000 (curs 20/21)

El Grau en Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d’Informació de l’Escola Superior Politècnica del TecnoCampus ha obtingut l’any 2021 l’acreditació favorable per part de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU). L’acreditació és la comprovació, a partir d'una visita externa, que la titulació s'està desenvolupant tal com estava planificada a la verificació.

Amb aquest reconeixement, els títols de l’escola garanteixen la qualitat docent seguint l’estàndard que l’agència estableix per a totes les universitats.


Presentació

Els estudis inclouen matèries bàsiques, obligatòries, optatives i treball final de grau. Totes les assignatures tècniques incorporen pràctiques, ja sigui en la mateixa assignatura o en laboratoris de pràctiques integrades.Objectius

Concebre, desenvolupar, desplegar, comercialitzar i mantenir sistemes informàtics, usant principis i metodologies propis de l'enginyeria i prenent decisions informades respecte de: arquitectura, plataformes de maquinari i programari, xarxes i comunicacions, nivells de qualitat i de seguretat, adequació a la legislació, accessibilitat, ergonomia i usabilitat. Gestionar i dirigir projectes relacionats amb les tecnologies de la informació (IT).

Per què estudiar aquest grau?

 • 1
  Certificacions professionals

  Et preparem per afrontar amb èxit els exàmens de certificacions oficials com les de Cisco, Huawei i Oracle.

 • 2
  Grau professionalitzador

  Grau orientat al mercat i amb una forta base pràctica i experimental.

 • 3
  La indústria al teu costat

  Pla d’estudis elaborat per experts acadèmics i professionals del sector, que ajusten els temaris a l’evolució de la indústria informàtica.

 • 4
  Hub emprenedor

  Recursos com programes i xarxes a l’abast dels estudiants amb idees de negoci.

 • 5
  Pràctiques remunerades

  La proximitat del TecnoCampus amb el teixit empresarial permet oferir als estudiants pràctiques que consolidin els seus coneixements en l’entorn real.

 • 6
  Business Lab

  Laboratoris de creativitat i innovació que permeten el treball en grup i afavoreixen una actitud creativa i  emprenedora.

 • 7
  Idiomes integrats

  Classes en català, castellà i anglès integrades en diferents disciplines del grau.

 • 8
  Grups reduïts

  Tracte proper amb el professorat, que permet un seguiment personalitzat de l’estudiant.

T'agradaria rebre més informació d'aquest programa?

Sol·licita més informació

Perfil d'ingrés

Es requeriran els coneixements que s'hagin acreditat mitjançant les vies d'accés oficials, però a més és recomanable per a l'accés al Grau que l'estudiant tingui les següents habilitats:

 • Dots de comandament i lideratge

 • Organització i responsabilitat

 • Capacitat de treball en equips multidisciplinaris

 • Habilitat per a impartir instruccions

 • Facilitat d'expressió oral i escrita

 • Dinamisme i creativitat

 • Passió per les noves tecnologies, per Internet i la web 2.0.

 • Pensament lògic matemàtic

 • Saber escoltar, saber respondre

 • Coneixement i respecte a les minories socials

 

competències adquirides

Analitzar, dissenyar, crear i mantenir sistemes d'informació en entorns diversos, tot seleccionant les solucions tecnològiques més adients. També, liderar grups de treball i gestionar projectes informàtics i dirigir departaments de tecnologies de la informació (IT).

Veure competències completes

SESSIONS D'ACOLLIDA

Uns dies abans de l'inici de curs s'organitzen unes sessions de benvinguda per als estudiants de nou accés. Aquestes jornades són útils per conèixer el/la  coordinador/a del grau, el pla d'estudis, els serveis campus (Gestió Acadèmica, Biblioteca, UACU, Carreres Professionals i Relacions Internacionals) i per fer un recorregut per les instal·lacions amb la finalitat de conèixer els diferents espais on es cursaran els estudis iniciats. També s’ organitzen cursos d’anivellament i seminaris.