• Nom: Grau en Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació
 • Temps: 4 cursos acadèmics organitzats per trimestres
 • Càrrec: 240 crèdits ECTS
 • Modalitat: Presencial
 • Horari: Matí (de 8h a 14h)
 • Impartit per: L'Escola Superior Politècnica
 • Titulació: Universitat Pompeu Fabra (UPF)
 • Preu: Consulta el cost i el finançament dels estudis en el següent enllaç (Preus i finançament)
 • Accés: Consulta les vies d'accés i com formalitzar la preinscripció universitària (Accés)
 • Places: 45
 • Idiomes: Català, castellà i anglès
 • Nota anterior: 5,000 (curs 19/20)

El Grau en Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d’Informació de l’Escola Superior Politècnica del TecnoCampus ha obtingut l’any 2014 la verificació favorable per part de l’Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU). La verificació és la valoració favorable del pla d’estudis per part de les agències avaluadores oficials.

Amb aquest reconeixement, els títols de l’escola garanteixen la qualitat docent seguint l’estàndard que l’Agència estableix per a totes les universitats.

 

Presentació

Els estudis inclouen matèries bàsiques, obligatòries, optatives i treball final de grau. Totes les assignatures tècniques incorporen pràctiques, ja sigui en la mateixa assignatura o en laboratoris de pràctiques integrades. 

Objectius

Concebre, desenvolupar, desplegar, comercialitzar i mantenir sistemes informàtics, usant principis i metodologies propis de l'enginyeria i prenent decisions informades respecte de: arquitectura, plataformes de maquinari i programari, xarxes i comunicacions, nivells de qualitat i de seguretat, adequació a la legislació, accessibilitat, ergonomia i usabilitat. Gestionar i dirigir projectes relacionats amb les tecnologies de la informació (IT).

Per què estudiar aquest grau?

 • 1
  Certificacions professionals oficials

  Al llarg d'aquests estudis, la preparació acadèmica et fa apte per afrontar amb èxit els exàmens de certificacions oficials Cisco i Oracle, especialment valorades en el mercat laboral dels informàtics.

 • 2
  Es necessiten informàtics

  La professió d'informàtic és i serà en els propers anys una de les més demandades en el mercal laboral. Es calcula que, en els propers deu anys, hi haurà 900.000 llocs de treball no coberts relacionats amb les tecnologies de la informació, segons la Unió Europea.

 • 3
  Pràctiques en empreses

  La proximitat del TecnoCampus amb el teixit empresarial permet oferir als estudiants pràctiques que consolidin els coneixements en l'entorn real. Més de 700 estudiants fan cada any pràctiques, en molts casos remunerades, en més de 1.500 empreses col·laboradores.

 • 4
  Internacionalització. Estudis i pràctiques internacionals

  Convenis d'estudis i pràctiques a diferents països d'arreu del món. En la nostra aposta per la internacionalització, tenim convenis amb 105 universitats de 34 països perquè puguis viure l'experiència d'estudiar o fer pràctiques a l'estranger.

T'agradaria rebre més informació d'aquest programa?

Sol·licita més informació

Perfil d'ingrés

Es requeriran els coneixements que s'hagin acreditat mitjançant les vies d'accés oficials, però a més és recomanable per a l'accés al Grau que l'estudiant tingui les següents habilitats:

 • Dots de comandament i lideratge

 • Organització i responsabilitat

 • Capacitat de treball en equips multidisciplinaris

 • Habilitat per a impartir instruccions

 • Facilitat d'expressió oral i escrita

 • Dinamisme i creativitat

 • Passió per les noves tecnologies, per Internet i la web 2.0.

 • Pensament lògic matemàtic

 • Saber escoltar, saber respondre

 • Coneixement i respecte a les minories socials

 

Resum de competències adquirides

Analitzar, dissenyar, crear i mantenir sistemes d'informació en entorns diversos, tot seleccionant les solucions tecnològiques més adients. També, liderar grups de treball i gestionar projectes informàtics i dirigir departaments de tecnologies de la informació (IT).

SESSIONS D'ACOLLIDA

Uns dies abans de l'inici de curs s'organitzen unes sessions de benvinguda per als estudiants de nou accés. Aquestes jornades són útils per conèixer el/la  coordinador/a del grau, el pla d'estudis, els serveis campus (Gestió Acadèmica, Biblioteca, UACU, Carreres Professionals i Relacions Internacionals) i per fer un recorregut per les instal·lacions amb la finalitat de conèixer els diferents espais on es cursaran els estudis iniciats. També s’ organitzen cursos d’anivellament i seminaris.