PREU

english version

Import Matrícula

Preu:  7.313,40€ + 200€ de taxes
(Preu aproximat pendent d’aprovació pel Decret de la Generalitat que fixa els preus dels serveis acadèmics de les Universitats Públiques de Catalunya per a cada curs acadèmic).

L'import de la matrícula no inclou la sol·licitud del títol del màster, que té un cost de 218,15€

Descomptes

  • Per matrícules d'EQUIPS que comparteixin projecte endegat i en vies de desenvolupament s'aplicarà un descompte de 2.500€ per a cada membre addicional a partir del segon matriculat.
  • 10% per Alumni Tecnocampus (és necessari estar registrat com Alumni: registra't).
  • 10% pels treballadors de les empreses instal·lades al Parc TecnoCampus, amb contracte indefinit.
  • 10% pels treballadors amb contracte indefinit de les entitats col·laboradores amb conveni específic amb el Màster o  % indicat al conveni.
  • 10% de descompte pels socis del Club de Màrqueting.
Descomptes específics
  • Si es realitza el pagament de la matrícula abans del 30 de juny, s'aplicarà un descompte del 5% sobre l'import total. 

Nota:

  • Els descomptes s’aplicaran sobre el preu sense incloure les taxes.

Condicions

Per poder gaudir de la bonificació i/o gratuïtat corresponent a cada situació s'haurà de presentar la documentació original i fotocòpia vigent en la data d'inici del curs acadèmic. La data límit per aportar la documentació acreditativa i tenir dret al descompte serà el 30 de novembre. 

Per justificar la bonificació o descompte s'haurà d'aportar còpia del contracte laboral i vida laboral o darrer full de salari.

Les bonificacions, descomptes i beques atorgades per TecnoCampus i entitats privades no són acumulables (excepte els descomptes i beques regulats per normes d'entitats públiques de rang superior i el descompte per pagament immediat). En casos justificats i degudament acreditats el Director General pot establir excepcions en aquesta norma.

Bonificació individual

Consulti aquí les bonificacions individuals disponibles

Bonificació per a treballadors d'empreses

Aquest curs és bonificable per la Fundació Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae) ja sigui com a acció formativa o com a permís individual de formació en tractar-se d'un curs d'amb titulació oficial. En el segon cas, la quantitat bonificable per l'empresa s'afegeix al crèdit de formació que l'empresa ja disposa.

El Tecnocampus assessora i gestiona la bonificació dels cursos: crèdit de formació contínua i els permisos individuals de formació (PIF). 

Formes i terminis de pagament

L'import de la matrícula es pot fer efectiu de les maneres següents:

a)   Pagament únic
Modalitat de pagament únic al llarg dels quinze dies amb posterioritat a la formalització de la matrícula.

b)  Modalitat de pagament fraccionat:

- 1/3 de l'import de la matrícula en el moment de formalitzar-la (màxim 15 dies data matrícula)
- 1/3 de l'import de la matrícula fins el 30 de setembre
- 1/3 de l'import de la matrícula fins el 30 de desembre
 
En el cas que l'estudiant opti per alguna d'aquestes opcions i no realitzi el pagament de la matrícula en els terminis establerts, s'entendrà que renúncia a aquesta.

Si l'estudiant ha satisfet l'import total de la matrícula i renúncia a la seva plaça, es resoldrà de la manera següent:

  • Si la renúncia es realitza abans de l'inici del programa perdrà la reserva de plaça.
  • Si la renúncia es realitza una vegada iniciat el curs, i sempre abans del 30 de novembre, tindrà dret a sol·licitar el 20% del total de l'import de la matrícula. La resta l'assumirà TecnoCampus en compensació pels danys i perjudicis ocasionats.

Finançament

T’oferim la possibilitat de pagar en 12, 18 o 24 còmodes mensualitats la matrícula dels estudis de Màster i Postgrau, mitjançant el Credinstant Formación de Sabadell Consumer. Per a més informació descarrega el fulletó informatiu.

Termini de presentació: en el moment de formalitzar la matrícula

Departament: Gestió Acadèmica TecnoCampus  (sgaformaciopermanent@tecnocampus.cat)

Préstec AGAUR
Mitjançant aquesta opció, pots pagar l'import total de la matrícula en diverses mensualitats, amb un finançament a interès preferent, que gestiona l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, en el següent enllaç trobaràs més informació: Programa de Préstecs Universitaris de Postgrau

Organitza

Títol Oficial de la