L’Escola Superior Politècnica del Tecnocampus (ESUPT), recull l'experiència de la Escola Universitària Politècnica de Mataró (EUPMt), escola adscrita a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) durant més de 30 anys.

En el curs 2014/15 es va iniciar el desplegament dels plans d’estudis de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), un cop canviat el conveni d’adscripció de la UPC a la UPF. Així mateix el centre va canviar la seva denominació a Escola Superior Politècnica del Tecnocampus.


La ESUPT, integrada en el parc científic TecnoCampus Mataró-Maresme, és un centre adscrit a una universitat d'excel·lència com és la Universitat Pompeu Fabra. L’ESUPT és el referent universitari de Mataró i el Maresme en les tecnologies audiovisuals i videojocs, industrials i de la informació i de la comunicació. Gràcies als bons fonaments teòrics i alt nivell pràctic dels estudis impartits a l’ESUPT, els titulats es troben en la millor posició per a la incorporació al món laboral, tal i com mostren els darrers estudis d’ocupabilitat de l’agència de qualitat de Catalunya (AQU).

Titulacions amb un alt contingut tecnològic

Al segle XXI la tecnologia es troba imbricada en pràcticament tots els àmbits de coneixement, de forma que ja no és monopoli exclusiu de les enginyeries. Alineats amb els canvis de la societat, l’escola ofereix dos estudis oficialment vinculats a la branca de coneixement de ciències socials però amb un fort contingut tecnològic, com són el grau en mitjans audiovisuals (GMA) i el grau en disseny i producció de videojocs (GDPVJ). Així mateix l’oferta es complementa amb els següents estudis de l’àmbit d’enginyeria: Grau en enginyeria electrònica industrial i automàtica, Grau en enginyeria mecànica, Grau en enginyeria informàtica de gestió i sistemes d’informació, i, com a grau de nova implantació al setembre de 2018 el Grau en enginyeria d’organització industrial.