SISTEMA DE GARANTIA INTERNA DE LA QUALITAT

L'Escola Superior de Ciències de la Salut TecnoCampus disposa d'un sistema de garantia interna de la qualitat des de l'any 2011. Atès que a TecnoCampus hi ha 3 escoles que comparteixen molts dels seus processos, el SGIQ es defineix en 2 àmbits: el SGIQ-Marc (recull els processos comuns a les 3 escoles) i el SGIQ-Escola (amb els processos específics de l'ESCST). En aquest apartat es mostraran ambdós àmbits.   

Documentació del SGIQ-Marc :

Documentació del SGIQ-ESCST :

 

DADES I INDICADORS DELS ESTUDIS

Accés a la web del Grau en Infermeria

Accés a la web del Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

Accés a la web de la Doble titulació de Fisioterápia i CAFE

Accés a la web del Grau en Fisioteràpia

Accés a la web del Màster en Atenció Integrada en la Cronicitat i l'Envelliment

Accés a la web del Màster en Entrenament Personal i Readaptació Fisicoesportiva

 

INFORMES D'ACREDITACIÓ DE LES TITULACIONS

Grau en Fisioteràpia: AUTOINFORME d'acreditació (document en castellà)

Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport:  Autoinforme (2018)  Resolució (2018)  (documents en castellà)

Grau en Infermeria:  Autoinforme (2016)   Resolució (2016)  (documents en castellà) 

Màster en Cronicitat i Dependència (versió prèvia del Màster en Atenció Integrada en la Cronicitat i l'Envelliment):  Autoinforme (2016)   Resolució (2016)  (documents en castellà)

 

INFORMES DE SEGUIMENT DE LES TITULACIONS

Els informes de seguiment contenen els indicadors i les propostes de millora anuals de les titulacions de l'Escola en els àmbits d'accés, matrícula, informació pública, professorat, serveis de suport, recursos materials, rendiment acadèmic, satisfacció i inserció laboral.

Informe de seguiment del Màster en Atenció Integrada en la Cronicitat i l'Envelliment curs 2019/2020 (presentat i debatut a la Comissió de Qualitat de l'ESCST del 18/3/2021)  (document en català)

Informe de seguiment d'Escola curs 2017/2018 (presentat i debatut a la Comissió de Qualitat de l'ESCST del 27/2/2019)  (document en català)

Informe de seguiment d'Escola curs 2016/2017 (presentat i debatut a la Comissió de Qualitat de l'ESCST del 20/2/2018)  (document en català)

Informe de seguiment d'Escola curs 2015/2016  (presentat i debatut a la Comissió de Qualitat de l'ESCST del 16/2/2017)  (document en català)

Informe de seguiment d'Escola curs 2014/2015  (presentat i debatut a la Comissió de Qualitat de l'ESCST del 24/5/2016)  (document en català)

Informes de seguiment d'Escola curs 2013/2014 :  Infermeria     CAFE     Màster Cronicitat     (documents en català)

Informes de seguiment d'Escola curs 2012/2013 :  Infermeria     CAFE     Màster Cronicitat     (documents en català)

Informe de seguiment d'Escola curs 2011/2012  (document en català)

Informe de seguiment d'Escola curs 2010/2011  (document en català)

 

MEMÒRIES ANUALS

Memòria ESCST del curs acadèmic 2019-2020  (document en català)

Memòria ESCST del curs acadèmic 2018-2019  (document en català)

Memòria ESCST del curs acadèmic 2017-2018  (document en català)

Memòria ESCST del curs acadèmic 2016-2017  (document en català)

Memòria ESCST del curs acadèmic 2015-2016  (document en català)

Memòria ESCST del curs acadèmic 2014-2015  (document en català)

Memòria ESCST del curs acadèmic 2013-2014  (document en català)

Memòria ESCST del curs acadèmic 2012-2013  (document en català)

Memòria ESCST del curs acadèmic 2011-2012  (document en català)

Memòria ESCST del curs acadèmic 2010-2011  (document en català)

 

ACCÉS A APLICACIONS INFORMÀTIQUES I SISTEMES DE GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ (NOMÉS PER A USUARIS AUTORITZATS)

Accés al sistema de gestió documental del SGIQ

Accés al sistema de gestió de la informació

Accés a l'aplicació de realització d'informes

Accés a l'aplicació de plans docents

Accés a la Intranet del personal

Accés a informes d'enquestes docents

Accés a Helpdesk