PLA D'ESTUDIS

A partir del curs 2014-2015 els estudiants de nou accés cursen el pla d’estudis de la Universitat Pompeu Fabra, que podeu veure a continuació.

Pla d'estudis (416.22 KB)
Descarregar
ANGLÈS (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
HISTÒRIA I INDÚSTRIA DELS VIDEOJOCS (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
INTRODUCCIÓ ALS COMPUTADORS (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
FONAMENTS DE LA PROGRAMACIÓ (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
INTRODUCCIÓ AL DISSENY DE JOCS (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ÀLGEBRA (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
EXPERIÈNCIA D'USUARI (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
PROGRAMACIÓ DE MICROPROCESSADORS (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
PROGRAMACIÓ ORIENTADA A L'OBJECTE (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
CÀLCUL (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
PSICOLOGIA DE L'USUARI (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
INTRODUCCIÓ A LES BASES DE DADES (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ESTRUCTURA DE DADES I ALGORISMES (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
DISSENY DE JOCS I (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
FÍSICA (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
INTRODUCCIÓ A L'EXPRESSIÓ ARTÍSTICA (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ENGINYERIA DEL SOFTWARE I (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
PROGRAMACIÓ AVANÇADA (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ESTADÍSTICA (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
DISSENY DE BASES DE DADES (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
DISSENY GRÀFIC (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
DESENVOLUPAMENT DE JOCS 2D (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
MODELS DE NEGOCI (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
XARXES I PROTOCOLS (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
MÀRQUETING (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
MATEMÀTICA DISCRETA (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
LABORATORI DE SOFTWARE I (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ENGINYERIA DEL SOFTWARE II (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
EXPRESSIÓ ARTÍSTICA I ANIMACIÓ 2D (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
LABORATORI D'APLICACIONS INTERNET (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
SISTEMES D'INFORMACIÓ PER A LES ORGANITZACIONS (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
SISTEMES GESTORS DE BASES DE DADES (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
XARXES I SERVEIS (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
DISSENY 3D I (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
SISTEMES GESTORS DE CONTINGUT I COMERÇ ELECTRÒNIC (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
SISTEMES OPERATIUS (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
DISSENY DE SISTEMES D'INFORMACIÓ (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
PROJECTE DE CREACIÓ I DESENVOLUPAMENT II (8 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
DISSENY 3D II (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
TÈCNIQUES D'INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
GESTIÓ DE SISTEMES D'INFORMACIÓ (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ENGINYERIA DEL SOFTWARE III (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
DISSENY DE MÚSICA I SO (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
DESENVOLUPAMENT DE JOCS 3D (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
PRODUCCIÓ DE JOCS (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
LABORATORI DE SOFTWARE II (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ANIMACIÓ 3D (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
MOTORS DE JOCS (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
DISSENY DE JOCS II (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
LIDERATGE I GESTIÓ D'EQUIPS (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
APLICACIONS MÒBILS (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT I BALANCEIG DEL JOC (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
PROJECTE DE CREACIÓ I DESENVOLUPAMENT III (8 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
DISSENY DE NIVELLS (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ANÀLISI FINANCER I COMPTABLE (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
NARRATIVA (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
EMPRESES: ESTUDI DE CASOS (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES I SERVEIS (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
PARAL·LELISME I CONCURRÈNCIA (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
COMUNICACIÓ I PRESENTACIÓ (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
TREBALL DE FI DE GRAU (VIDEOJOCS) (20 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
TREBALL DE FI DE GRAU(INFORMÀTICA) (20 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre