Sortides professionals

Les funcions pròpies a desenvolupar per un enginyer en informàtica són:

 • anàlisi
 • direcció d'informàtica i departaments de desenvolupament
 • direcció i organització de projectes informàtics i centres de programació de dades
 • manteniment d'infraestructures
 • arquitectura, anàlisi i disseny de sistemes informàtics
 • tècnic de sistemes, bases de dades, xarxes i comunicacions
 • consultoria tècnica
 • auditoria informàtica
 • intel·ligència artificial i noves tecnologies
 • disseny, selecció i avaluació d'infraestructures de computació i lògica
 • optimització de mètodes i mitjans de comunicació amb el computador i els usuaris
 • concepció de projectes i aplicacions per a la seva posterior anàlisi i execució
 • investigació
 • formació
 • docència
 • tècnics comercials, i llocs de direcció en qualsevol àrea empresarial amb la realització d'estudis de postgrau en economia.