PLA D'ESTUDIS 2019/20

Pràctiques externes (28.11 KB)
Descarregar
QUÍMICA (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
EXPRESSIÓ GRÀFICA (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
FÍSICA I (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
MATEMÀTIQUES I (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
FONAMENTS D'INFORMÀTICA (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
FÍSICA II (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
MATEMÀTIQUES II (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
CIÈNCIA DE MATERIALS (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
SISTEMES ELÈCTRICS (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
MATEMÀTIQUES III (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
SISTEMES MECÀNICS (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ELECTRÒNICA BÀSICA (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ELECTRÒNICA DIGITAL I (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
INTRODUCCIÓ A LA RESISTÈNCIA DE MATERIALS (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
TERMODINÀMICA I MECÀNICA DE FLUIDS (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ESTADÍSTICA (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
AUTOMATITZACIÓ I (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ANGLÈS (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
CONTROL INDUSTRIAL (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Matemàtiques I (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Física I (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Química (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Matemàtiques II (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Física II (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Fonaments de la Informàtica (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Sistemes Elèctrics (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Ciència de Materials (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Administració i Gestió d'Empreses (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Expresión gráfica (6ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Emprenedoria i Innovació (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Matemàtiques III (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Sistemes Mecànics (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Electrónica Bàsica (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Organització de la Producció (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Electrónica Digital (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Introducció a la resistència de materials (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Termodinàmica i Mecànica de Fluids (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Estadística (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Control Industrial (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Automatització (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Anglés (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Mètodes quantitatius (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Disseny de Sistemes Productius (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Anàlisis de costos i selecció de inversions (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Gestió del canvi i Equip Humà (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Mètodes quantitatius II (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Logística I (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Sostenibilitat (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Enginyeria de Qualitat (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Sistemes d'Informació (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Logística II (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Gestió de Projectes I (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Màrqueting Industrial (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Estratègia de Producció (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Política Tecnològica i Gestió de la Innovació (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Assignatura Optativa 1 (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Assignatura Optativa 2 (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Gestió de Projectes II (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Assignatura Optativa 3 (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Assignatura Optativa 4 (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Assignatura Optativa 5 (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Assignatura Optativa 6 (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Treball Final de Grau (16 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre