Pla d'estudis

english version

Guia docent: Versió en PDF

Matèria 1: Emprenedoria i Innovació (27 ECTS)

Assignatures Obligatòries:

Assignatures Optatives:

Matèria 2: Gestió Empresarial (25 ECTS)

Assignatures Obligatòries:

Assignatures Optatives:

Matèria 3: (5 ECTS)

Treball Final de Màster (15 ECTS)

Per a realitzar el Treball Final de Màster (15 ECTS) es podrà triar entre una de les següents opcions:

  • Disseny i plantejament d'una idea de negoci innovadora
  • Projecte de transferència de coneixement en format spin-off
  • Disseny d'una estratègia d'innovació en una empresa en funcionament

Matèria Optativa: Introducció a la Investigació (9 ECTS)

  • Metodologia i tècniques d'investigació (9 ECTS)
  • Estadística i tractament de dades (3 ECTS)
  • Scientific writing in English. Manuscripts, reports and presentations (3 ECTS)

Programa de preincubació del Tecnocampus

La preincubadora és la plataforma de llançament per als projectes d'emprenedoria que sorgeix de diferents programes del TecnoCampus.

Els participants del Màster que vulguin posar en marxa el seu projecte, poden optar al programa de la preincubadora del TecnoCampus. Per poder accedir-hi, cal tenir desenvolupat un pla d'empresa i un pla de viabilitat econòmica i haver defensat el projecte davant d'un tribunal avaluador.

La preincubadora inclou:

  • Assessorament personalitzat per a l'engega del projecte.
  • Espai de treball tipus coworking.

La durada del programa de preincubación és de 9 mesos.

Titulació acadèmica

Una vegada superat el programa, els participants rebran el títol oficial del Màster Universitari en Emprenedoria i Innovació, expedit per la Universitat Pompeu Fabra i pel Ministeri d'Educació.

Títol màster universitari: s'haurà d'abonar la quantitat estipulada en el DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya) en concepte de drets d'expedició del títol. Aquesta taxa varia anualment i s'aplicarà la vigent al moment de la sol·licitud.
 

Organitza

Títol Oficial de la