Presentació

► View english version

 • Nom: Màster Universitari en Emprenedoria i Innovació
 • Càrrega lectiva: 60 ECTS
 • Modalitat: Presencial
 • Horari: Dilluns, dimecres i divendres de 18 a 22h i un/dos dissabtes*
 • Titulació: Màster Universitari en Emprenedoria i Innovació, títol expedit per la Universitat Pompeu Fabra
 • Preu: 7.313,40€ + 200€ de taxes (Preu aproximat pendent d’aprovació pel Decret de la Generalitat que fixa els preus dels serveis acadèmics de les Universitats Públiques de Catalunya per a cada curs acadèmic).
 • Orientació: Professional - Emprenedora (opcional: recerca)
 • Propera edició: D’octubre de 2021 a juliol de 2022
 • Places: 30
 • Idiomes: Anglès (70%) i castellà (30%)

* En cas que la docència presencial dels màsters i postgraus del TecnoCampus quedi afectada per mesures derivades de l'emergència sanitària provocada per la COVID-19 s'establiran mesures, perquè els estudiants que no puguin accedir al TecnoCampus, puguin seguir la docència en modalitat no presencial i/o amb eines de streaming

El Màster Universitari en Emprenedoria i Innovació del TecnoCampus ha obtingut l’any 2021 l’acreditació favorable per part de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU). L’acreditació és la comprovació, a partir d'una visita externa, que la titulació s'està desenvolupant tal com estava planificada a la verificació.

Amb aquest reconeixement, els títols de l’escola garanteixen la qualitat docent seguint l’estàndard que l’agència estableix per a totes les universitats.

Cada vegada és més complex poder fer realitat les idees de negoci innovadores si no comptem amb les eines i metodologies per materialitzar-les en projectes factibles dirigits a públics clarament identificats.

El Màster Universitari en Emprenedoria i Innovació, combina en un sol programa tots els elements acadèmics, professionals, estructurals i humans que fan possible que els estudiants transformin les seves idees innovadores en negocis reals.

Aquest màster està verificat com un Màster Universitari Oficial de la Universitat Pompeu Fabra.
 

 


 

Masterclass del Màster en Emprenedoria: "Startups exitosas: ¿Cómo crearlas?"

Els negocis digitals sens dubte seran el motor de la propera economia, però el 90% de les startups no superen els 3 anys de vida. Els seus mètodes de treball, la velocitat a la que acceleren i les contínues iteracions de el model de negoci fan que l'experiència de liderar-no sigui tan simple.
 
En aquesta masterclass et donarem les claus per llançar el teu projecte i escalar.
 
No t'ho perdis! fes clic a la imatge per inscriure-t'hi!

 


Si vols accedir a la sessió informativa d'aquest estudi que hem celebrat recentment, fes clic:

OBJECTIUS

Objectius generals

L'objectiu principal d'aquest Màster és desenvolupar les habilitats de potencials emprenedors perquè pensin creativament i se sentin capaços de transformar una idea en un producte comercial. Des d'una perspectiva interdisciplinària se centra en l'anàlisi dels processos innovadors en totes les seves dimensions així com en la forma de gestionar-los i avaluar-los.

Objectius específics

 • Dotar d’eines per identificar, desenvolupar i crear oportunitats de mercat a través de la creativitat i la innovació.
 • Desenvolupar habilitats emprenedores de lideratge i direcció, que reforcin la confiança personal i redueixin l’aversió al risc.
 • Fomentar l’habilitat per a obtenir i gestionar els recursos necessaris per a comercialitzar aquestes oportunitats.
 • Proporcionar les competències bàsiques per a dur a terme noves iniciatives empresarials i posar en marxa amb expectatives d’èxit projectes innovadors en empreses.
 • Capacitar per liderar de forma eficient la creació de noves empreses i/o nous negocis dins d’empreses existents.
 • Capacitar per treballar en un món globalitzat i multilingüe, contribuent així a la societat del coneixement amb la innovació com a clau per a la competitivitat.
 • Capacitar per treballar en equips autogestionats

 

A QUI VA DIRIGIT

 • El Màster en Emprenedoria i Innovació està especialment dirigit a empresaris i/o potencials emprenedors que vulguin crear una empresa nova o realitzar innovacions dins d'una empresa existent.
   
 • S'orienta principalment a titulats en:
  • Economia i Administració
  • Marketing i Comunicació
  • Enginyeria
  • Matemàtiques, física i ciències 
  • Humanitats

Que vulguin aprofundir en les eines de l'emprenedoria i innovació en diversos camps.

SORTIDES PROFESSIONALS

 • Promotor de nous negocis
 • Gestor de la innovació i el canvi
 • Líder en gestió d’equips innovadors
 • Gestor de departaments d’R+D o d'innovació
 • Dinamitzador de la innovació en organitzacions públiques o privades.
 • Responsable de noves línies de negoci, noves divisions o spin-off en empreses existents.
 • Promotor de creació de noves empreses.
 • Consultor de creació d’empreses i processos d’innovació.

Accés a Inversió Privada

En el tercer trimestre, els millors projectes podran accedir al fòrum d'inversió privat.

 

Organitza

Títol Oficial de la