Pràctiques Internacionals

Beques Argo 

És un programa de mobilitat promogut pel Ministeri d’Eduació amb l’objectiu d’impulsar la formació complementaria dels titulats de totes les universitats espanyoles a través de la realització de practiques en empreses a l’estranger.

http://becasargo.es/portal/web/guest