Sortides professionals

 • Instal·lacions i centres esportius

 • Esdeveniments esportius

 • Equipaments esportius a la natura

 • Indústria d'articles esportius

 • Centres educatius

 • Federacions esportives

 • Docència

 • Traumatologia

 • Gestió de centres de fisioteràpia

 • Direcció

 • Màrqueting

 • Preparació física

 • Prescripció d'AF

 • Institucions sanitàries (públiques i privades)

 • Centres d'educació especial

 • Recerca

 • Centres de salut

 • ...