Pla d'estudis 2019/20

A partir del curs 2014-2015 els estudiants de nou accés cursen el pla d’estudis de la Universitat Pompeu Fabra, que podeu veure a continuació.

Pla d'estudis (221.34 KB)
Descarregar
MATEMÀTIQUES I (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
FÍSICA I (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
QUÍMICA I (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
MATEMÀTIQUES II (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
FÍSICA II (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
FONAMENTS D'INFORMÀTICA (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
CIÈNCIA DELS MATERIALS (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
SISTEMES ELÈCTRICS (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
EXPRESSIÓ GRÀFICA (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ELECTRÒNICA BÀSICA (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
SISTEMES MECÀNICS (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
MATEMÀTIQUES III (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ELECTRÒNICA DIGITAL I (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
TERMODINÀMICA I MECÀNICA DE FLUIDS (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
INTRODUCCIÓ A LA RESISTÈNCIA DELS MATERIALS (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
AUTOMATITZACIÓ I (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
CONTROL INDUSTRIAL (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ESTADÍSTICA (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ANGLÈS (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ENGINYERIA TÈRMICA (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
MÀQUINES I MECANISMES I (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
METROLOGIA I CONTROL DE QUALITAT (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DELS MATERIALS (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
MÀQUINES I MECANISMES II (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
SOSTENIBILITAT (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ENGINYERIA DE FLUIDS (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ENGINYERIA DE MATERIALS (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
PROCESOS DE CONFORMACIÓN (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
GESTIÓ DE PROJECTES I (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
DISSENY DE MÀQUINES (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
AUTOMATITZACIÓ INTEGRAL DE SISTEMES I4.0 (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
VALIDACIÓ I ASSIG DE MÀQUINES (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
DISSENY DE SISTEMES MECATRÒNICS (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ESTRUCTURES I CONSTRUCCIONS INDUSTRIALS (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ANGLÈS PER AL MÓN PROFESSIONAL (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
GESTIÓ DE PROJECTES II (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
CONTROL NUMÈRIC I SISTEMES DE FABRICACIÓ FLEXIBLE (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ORGANITZACIÓ DE L¿EMPRESA EN LA INDÚSTRIA 4.0 (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
BIG DATA INDUSTRIAL: SOSTENIBILITAT (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
CLIMATITZACIÓ (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
TREBALL DE FI DE GRAU (16 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre

Pla d'estudis en extinció

Fins ara, les titulacions que s’impartien a l’Escola Universitària Politècnica de Mataró eren títols oficials de la Universitat Politècnica de Catalunya, que ho continuaran sent pels alumnes que ja hagin iniciat els seus estudis. A partir del curs 2014-2015, tots els estudiants de nou accés que inicïin els seus estudis al TecnoCampus (en els seus tres centres universitaris) podran obtenir, en finalitzar, un títol oficial de la Universitat Pompeu Fabra.

Per al TecnoCampus, això comporta unificar els calendaris acadèmics dels seus centres universitaris, i per tant de tots els graus que s’hi imparteixen. Això representa majors sinergies entre els diversos estudis, que permetran la posada en marxa de nous graus i noves titulacions, a banda de fomentar el treball interdisciplinar. Per als estudiants, els beneficis se centren en una major oferta acadèmica de graus i màsters oficials sense detriment de la qualitat, ja que la Universitat Pompeu Fabra és una de les universitats amb més prestigi entre les universitats catalanes i espanyoles.

Pla d'estudis Grau en Enginyeria Mecànica

Consulta el document d'adscripció única dels estudis del TecnoCampus per a més informació. oficial d’aquesta Universitat.

Pots consultar el quadre d'adaptacions aquí.

Anglès (6 ECTS)
Primer cuatrimestre
Segon cuatrimestre
Física I (6 ECTS)
Primer cuatrimestre
Segon cuatrimestre
Fonament d'Informàtica (6 ECTS)
Primer cuatrimestre
Segon cuatrimestre
Matemàtiques I (6 ECTS)
Primer cuatrimestre
Segon cuatrimestre
Química (6 ECTS)
Primer cuatrimestre
Segon cuatrimestre
Emprenedoria i Innovació (6 ECTS)
Primer cuatrimestre
Segon cuatrimestre
Expressió Gràfica (6 ECTS)
Primer cuatrimestre
Segon cuatrimestre
Física II (6 ECTS)
Primer cuatrimestre
Segon cuatrimestre
Matemàtiques II (6 ECTS)
Primer cuatrimestre
Segon cuatrimestre
Ciència de Materials (6 ECTS)
Primer cuatrimestre
Segon cuatrimestre
Validació i Assaig de Màquines (6 ECTS)
Primer cuatrimestre
Segon cuatrimestre
Estructures i construccions industrials (6 ECTS)
Primer cuatrimestre
Segon cuatrimestre
Optativa - Màquines i Càlculs Elèctrics (6 ECTS)
Primer cuatrimestre
Segon cuatrimestre
Optativa - Autòmats Programables (6 ECTS)
Primer cuatrimestre
Segon cuatrimestre
Optativa -Disseny d'Aplicacions Robotitzades (6 ECTS)
Primer cuatrimestre
Segon cuatrimestre
Optativa - Organització Industrial (6 ECTS)
Primer cuatrimestre
Segon cuatrimestre
Optativa - Anglès avançat (6 ECTS)
Primer cuatrimestre
Segon cuatrimestre
Optativa - Automatització Integral (6 ECTS)
Primer cuatrimestre
Segon cuatrimestre
Optativa - Disseny per a la Fabricació i el Muntatge (6 ECTS)
Primer cuatrimestre
Segon cuatrimestre
Treball Fi de Grau (24 ECTS)
Primer cuatrimestre
Segon cuatrimestre
Optativa -Sistemes de Control Industrial (6 ECTS)
Primer cuatrimestre
Segon cuatrimestre
Optativa - Climatització (6 ECTS)
Primer cuatrimestre
Segon cuatrimestre
Optativa - Anglès avançat (6 ECTS)
Primer cuatrimestre
Segon cuatrimestre