Pla d'estudis

A partir del curs 2014-2015 els estudiants de nou accés cursen el pla d’estudis de la Universitat Pompeu Fabra, que podeu veure a continuació.

Pla d'estudis (221.34 KB)
Descarregar

MENCIÓ EN FABRICACIÓ INTEL·LIGENT EN LA INDÚSTRIA 4.0

Per obtenir la menció s’han de cursar obligatòriament totes les assignatures optatives marcades en el pla d’estudis que engloba l’ itinerari de 28 crèdits optatius. En l’itinerari no s’inclouen pràctiques externes curriculars.

Optativa 1. Organització de l’empresa en la Indústria 4.0 (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Optativa 2. Comunicacions i Seguretat de la Informació (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Optativa3. Big Data (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Optativa 4. Fabricació Avançada (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Optativa 5. Fabricació Additiva i Aplicació de Materials Avançats (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
QUÍMICA I (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
FÍSICA I (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
MATEMÀTIQUES I (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
FONAMENTS D'INFORMÀTICA (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
FÍSICA II (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
MATEMÀTIQUES II (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
SISTEMES ELÈCTRICS (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
CIÈNCIA DELS MATERIALS (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
EXPRESSIÓ GRÀFICA (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ELECTRÒNICA BÀSICA (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
SISTEMES MECÀNICS (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
MATEMÀTIQUES III (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ELECTRÒNICA DIGITAL I (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
INTRODUCCIÓ A LA RESISTÈNCIA DELS MATERIALS (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
TERMODINÀMICA I MECÀNICA DE FLUIDS (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
CONTROL INDUSTRIAL (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ANGLÈS (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
AUTOMATITZACIÓ I (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ESTADÍSTICA (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
METROLOGIA I CONTROL DE QUALITAT (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DELS MATERIALS (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
MÀQUINES I MECANISMES I (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ENGINYERIA TÈRMICA (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ENGINYERIA DE MATERIALS (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
MÀQUINES I MECANISMES II (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ENGINYERIA DE FLUIDS (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
SOSTENIBILITAT (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
PROCESOS DE CONFORMACIÓN (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
DISSENY DE MÀQUINES (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
GESTIÓ DE PROJECTES I (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
VALIDACIÓ I ASSIG DE MÀQUINES (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ESTRUCTURES I CONSTRUCCIONS INDUSTRIALS (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
GESTIÓ DE PROJECTES II (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
FABRICACIÓ AVANÇADA (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ORGANITZACIÓ DE L¿EMPRESA EN LA INDÚSTRIA 4.0 (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
BIG DATA (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
TREBALL DE FI DE GRAU (16 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre