• Nom: Grau en Enginyeria d'Organització Industrial
 • Temps: 4 cursos acadèmics organitzats per trimestres
 • Càrrec: 240 crèdits ECTS
 • Modalitat: Presencial
 • Horari: Tarda o tarda-nit
 • Impartit per: Escola Superior Politècnica
 • Titulació: Universitat Pompeu Fabra (UPF)
 • Preu: Consulta el cost i el finançament dels estudis en el següent enllaç (Preus i finançament)
 • Accés: Consulta les vies d'accés i com formalitzar la preinscripció universitària (Accés)
 • Proxima edició: 2018-2019
 • Idiomes: Català, castellà i anglès
 • Anterior nota: 5,000 (grau nou curs 2018-19)

Objectiu:

L'objectiu principal del títol és preparar professionals amb els coneixements, tècniques, habilitats i actituds, tant tècniques com de gestió empresarial que els proporcioni les competències necessàries per ser capaços d'incrementar la competitivitat i la sostenibilitat de les activitats industrials i de serveis, de promoure la millora contínua i la innovació de productes, i d'aplicar els models organitzatius, els serveis i els processos tecnològics més adequats a cada empresa.

 

arees-contingut-grau-enginyeria-industrial-tecnocampus

 

ELS ESTUDIS D'ENGINYER EN ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL PERMETEN:

a) formar professionals capaços de concebre, organitzar i administrar empreses de producció i serveis, així com altres institucions en totes les seves àrees funcionals i dimensions: tècnica, organitzativa, financera i humana, amb una forta dimensió emprenedora i d'innovació.

b) facultar professionals competents per assessorar, projectar, fer funcionar, mantenir i millorar sistemes, estructures, instal·lacions, sistemes de producció, processos i dispositius amb finalitats pràctiques, econòmiques i financeres.

c) proporcionar una visió integral de la companyia, tant des del punt de vista estratègic com operatiu de l'organització per conduir a les empreses cap a la millora contínua de la qualitat.

d) capacitar professionals per gestionar, avaluar i millorar sistemes d'informació basats en tecnologies de la informació i les telecomunicacions.

e) proporcionar bases sòlides en ciències, tecnologia, direcció d'operacions, producció i gestió d'empreses.

f) dotar els titulats d'una actitud proactiva i emprenedora que els faciliti expandir les empreses per a les que treballin amb noves línies de negoci o crear la seva pròpia empresa.

PER QUÈ ESTUDIAR AQUEST GRAU?

 • 1
  Borsa de treball

  La Borsa de Treball et facilita la integració al món laboral. És un instrument per posar en pràctica el que has après, ja sigui amb un contrate de pràctiques o laboral.

 • 2
  Pràctiques professionals

  La proximitat del TecnoCampus amb el teixit empresarial permet oferir als estudiants pràctiques que consolidin els coneixements en l'entorn real. Més de 700 estudiants fan cada any pràctiques en més de 1.500 empreses col·laboradores.

 • 3
  Internacionalització. Estudis i pràctiques internacionals

  Convenis d'estudis i pràctiques a diferents països d'arreu del món. En la nostra aposta per la internacionalització, tenim convenis amb 105 universitats de 34 països perquè puguis viure l'experiència d'estudiar o fer pràctiques a l'estranger.

T'agradaria rebre més informació d'aquest programa?

Sol·licita més informació

PERFIL D’INGRÉS

L'alumne que vulgui accedir a cursar aquests estudis ha de disposar d'una bona base de matemàtiques, física, així com una aptitud per a la tecnologia i capacitat per l'esforç.

Els estudiants que vagin a cursar els estudis de Grau en Enginyeria en Organització Industrial i han de tenir interès i entusiasme pel món de la indústria i les seves múltiples aplicacions. Aquests estudis són adequats per a alumnes que hagin demostrat en els estudis previs que els han donat accés (Batxiller, Cicles Formatius ...) una bona capacitat de raonament matemàtic, així com d'abstracció i resolució de problemes. També és recomanable que tinguin facilitat per a la conceptualització espacial, la utilització d'eines informàtiques i suficients coneixements d'anglès.

És important que els estudiants que vagin a cursar el Grau en Enginyeria en Organització Industrial manifestin interès per l’organització i gestió de les empreses. Els estudiants també han de tenir inquietuds respecte als problemes socials i mediambientals, i ser conscients del vertiginós ritme al que avança en aquests moments la ciència i la tecnologia, i les múltiples interconnexions que hi ha entre totes dues. Per tant és recomanable que tinguin des del començament dels estudis una raonable capacitat d'adaptació als canvis, gust per treballar en ambients multidisciplinaris i, per descomptat, una gran motivació.

 

RESUM DE COMPÈTENCIES ADQUIRIDES

Capacitat d'anàlisi i resolució de problemes amb iniciativa, de raonament crític, de transmetre coneixements i destreses, de treballar en equip i en un context internacional i de realitzar tasques de direcció i gestió en l'empresa.

SORTIDES PROFESSIONALS

L’enginyer d’organització industrial és el professional adient per les empreses del sector industrial i de serveis que requereixen directius amb una àmplia formació tècnica. La seva formació dual, com a tècnic i com a gestor, li permet tenir una visió global de l’empresa i del seu entorn, imprescindible per millorar els resultats de les empreses de qualsevol sector.

Funcions:

 • Direcció d’Operacions,
 • Gestió de Projectes,
 • Administració i Gestió d’Empreses,
 • Política Industrial i Gestió de la Innovació,
 • Consultoria i Gestió del Coneixement.