Només es pot accedir als estudis de Turisme de l’ESCSET a través de la doble titulació Turisme i Gestió del Lleure/Administració d’Empreses i Gestió de la Innovació. Un cop superats 30 ECTS, l’estudiant de la doble titulació pot sol·licitar cursar el Grau de Turisme i Gestió del Lleure completant únicament els crèdits necessaris per a l’obtenció d’aquest títol.

Pots trobar més informació sobre la Doble titulació en Turisme i Administració d’Empreses a la següent pàgina.

Pla d'estudis (88.60 KB)
Descarregar

PLA D'ESTUDIS

Distribució del nombre de crèdits ECTS en funció del tipus d'assignatura i any d'implantació

 

Guies docents per cursos i trimestres

COMPTABILITAT (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
O.A.E. I (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ESTRUCTURA DE MERCATS (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
RECURSOS TERRITORIALS I (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
EINES TIC APLICADES A L'EMPRESA (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
MARKETING I (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
INSTRUMENTS QUANTITATIUS I (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
RECURSOS HUMANS I (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
RECURSOS TERRITORIALS II (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
LLENGUA ESTRANGERA I (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
FINANCES I (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
GESTIÓ D'ALLOTJAMENTS (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
GESTIÓ DEL VIATGE (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
DRET DEL SECTOR TURÍSTIC (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
HABILITATS PER A LA DIRECCIÓ I LA COMUNICACIÓ (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
FISCALITAT DE L'EMPRESA TURÍSTICA (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
OPERACIONS I PROCESSOS (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
LLENGUA ESTRANGERA II (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
DRET I (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
CREACIÓ D'EMPRESES INNOVADORES I DE BASE TECNOLÒGICA (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ORGANITZACIÓ DE L'EMPRESA TURÍSTICA (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
INSTAL.LACIONS I EQUIPAMENTS PER L'OCI (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ESTRATÈGIA COMPETITIVA (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ORGANITZACIÓ DE GRANS ESDEVENIMENTS (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
GESTIÓ DE L'OCI I DEL BENESTAR (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
TURISME I TRANSPORT (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
PLANIFICACIÓ TURÍSTICA (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
SOSTENIBILITAT I AVALUACIÓ DE L'IMPACTE DEL TURISME (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
INVESTIGACIÓ DE MERCATS (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
GESTIÓ DE LA QUALITAT TURÍSTICA (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
LLENGUA ESTRANGERA III (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
TREBALL FI DE GRAU (20 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
PRÀCTIQUES EXTERNES (20 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre

Descarrega't el llistat d'optatives per al curs 2020/21. En el document pots consultar el codi per la matrícula i una breu descripció del temari.