A continuació trobaràs la informació de totes les beques disponibles per aquells estudiants que volgueu participar en un programa de mobilitat internacional:

Les beques són atorgades per la Fundació Banc de Sabadell i tenen per objectiu sufragar parcialment les despeses dels estudiants beneficiaris de places d’intercanvi i mobilitat del curs 2017-18 durant la seva estada en universitats amb les quals el TecnoCampus tingui signats convenis bilaterals fora de l’abast del programa Erasmus+ i SICUE-SENECA.

L'import total a repartir és de 10.000 euros.

- Bases de la convocatòria 2017-18. 

- Resolució d'Adjudicació 2017-18

  

En la convocatòria de beques 2017-18 la beca de la UE (Erasmus+), cobreix una estada de màxim 7 mesos (2 més que als cursos anteriors). No és requisit acreditar un nivell B2 d’anglès.

*La principal novetat de la convocatòria 2017-18 és que s’han fusionat la beca del MECD (Erasmus.ES) i la de la UE (Erasmus+), ampliant d’aquesta manera els mesos becats.

Els imports de les beques seran els següents:

 • Grup 1 (300€/mes): Àustria, Dinamarca, Finlàndia, França, Irlanda, Itàlia, Liechtenstein, Noruega, Regne Unit i Suècia.
 • Grup 2 (250€/mes):Alemanya, Bèlgica, Xipre, Croàcia, Eslovènia, Espanya, Grècia, Islàndia, Luxemburgo, Països Baixos, Portugal, República Txeca i Turquia
 • Grup 3 (200€/mes): Bulgària, Eslovàquia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Malta, Polònia, Romania i Macedònia

*Els alumnes que al curs 2016-17 siguin beneficiaris de la beca general del Ministeri rebran un ajut extra de 175€/mes. 

Per tal de rebre la beca no heu de presentar cap sol·licitud extra, amb la sol·licitud Erasmus ja és suficient per entrar a la convocatòria de beques. Recordeu que és obligatori presentar en els terminis establerts la documentació sol·licitada per tal de rebre el pagament.

En Mobilitat Erasmus per a pràctiques en empresa hi ha un màxim de 3 mesos (no acumulables als anteriors). Els ajuts són:

 • Grup 1: 400€/mes
 • Grup 2: 350€/mes
 • Grup 3: 300€/mes

Clica aquí per a més informació

Els alumnes que al curs 2015-16 siguin beneficiaris de la beca general del MECD rebran un ajut extra de 100€/mes. 

 
 • Terminis: el termini de presentació de sol·licituds s'inicia el dia 22 de Juliol de 2017 i finalitza el 15 de Setembre de 2017.
 • Quantia de l'ajut: l'import a l'ajut serà de 200€ mensuals fins a un màxim de 1.200€
 • Documentació
 • Requisits

Información convocatória 2018-19: NO DISPONIBLE

Estudiar a l'estranger pot ser costós. En alguns països hi ha més beques i/o crèdits a l'estudi, i en altres països no. Així mateix, el finançament pot no ser suficient per cobrir totes les despeses - sobretot en aquells països amb preus més elevats.

El programa Erasmus+, amb aquesta nova acció, permetrà que molts estudiants que vulguin cursar un Màster en un altre país* Erasmus+ puguin demanar un préstec Màster Erasmus+, que tindrà millors condicions que d'altres del mercat. 

El préstec Màster Erasmus+ és una nova acció del programa Erasmus+. Aquest préstec no substitueix els ajuts (clàssics) Erasmus+, que continuaran essent la part principal del programa.

En què consisteix?

Els préstecs seran de:

 • fins a 12.000euros per a un Màster d'un any de durada
 • fins a 18.000euros per a un Màster de dos anys de durada

El préstec pot cobrir tant despeses de matrícula com d'estada en qualsevol dels 33 països* que participen en el programa Erasmus+.

Condició bàsica

La principal condició és que vagis a cursar el Màster :

 • en un altre país diferent del teu país de residència
 • i que també vagis a un altre país d'aquell on has obtingut els teus estudis de Grau

El préstec

El préstec Màster Erasmus+ és un préstec i no una beca o ajut; per tant s'haurà de retornar, però amb condicions especials:

 • Ni tu ni la teva família necessitareu presentar cap garantia o aval per a l'obtenció del préstec ;
 • L'interès serà inferior que l'interès de mercat;
 • El préstec permet un "periode de gràcia" de fins a un any després de finalitzar el teu Màster i abans de començar a tornar el préstec. El préstec també permet fins a un any més de parèntesi en la devolució del préstec, es pot agafar mentre tinguis el préstec.

Més informació

En aquest enllaç i en aquest altre pots consultar la informació de la Unió Europea amb la informació general.

Informa't des de ja amb MicroBank a Espanya: www.microbanklacaixa.es

En concret a la pàgina: 

http://www.microbanklacaixa.es/productos/microcreditos/microcreditopersonalyfamiliar/prestamoserasmus+_es.html

Acosta't a qualsevol oficina de CaixaBank! En aquest enllaç pots accedir al cercador d'oficines. A l'oficina t'informaran sobre la sol·licitud del préstec i te'n explicaran les condicions.

La Secretaria de Relacions Exteriors (SRE), a través de l'Agència Mexicana de Cooperació Internacional para el Desenvolupament (AMEXCID), convoca beques per a estrangers de 180 països, donant la possibilitat d'estudiar en una de les més de 70 Institucions d'Educació Superior (IES) mexicanes amb programes acadèmics registrats en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.


Les beques s'atorgaran de manera anual als interessats en realitzar estudis a Mèxic, en els nivells d'especialitat, màster, doctorat i recerca de postgrau, especialidad, máster, doctorado e investigaciones de posgrado, així com programes de mobilitat estudiantil.

BASES DE LA CONVOCATÒRIA

http://amexcid.gob.mx/images/stories/becas/2015-Extranjeros/general/espanol/condiciones-generales-2016-2.pdf

MÉS INFORMACIÓ

Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)
Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID)
infobecas@sre.gob.mx
web: amexcid.gob.mx

AJUDES ADDICIONALS