Projectes de Caràcter Competitiu

  • "EL VERDADERO PRECIO DE LA VIVIENDA EN ESPAÑA. IMPLICACIONES PARA LOS SECTORES INMOBILIARIO, FINANCIERO Y PUBLICO". ECO2016-78816-R. Josep M. Raya, Tecnocampus (Universitat Pompeu Fabra), Catia Nicodemo, Oxford University, Ozlem Akin, University of Istambul, Daniel Mcmillen, University of Illinois. (Abstract here)


Projectes de Caràcter No Competitiu
  • "Estudi sobre la presencia a la xarxa de les empreses catalanes d’economia social". Dr. Alex Araujo (Àrea d'Innovació Docent - TecnoCampus Mataró-Maresme) , Sr. Victor Jordan Vallverdú (TenoCampus Mataró-Maresme) (Abstract here)

  • "Impacte econòmic i fiscal i anàlisi cost-benefici del Circuit de Catalunya". Dr. Josep María Raya (TecnoCampus Mataró-Maresme) (Abstact here)

  • "Avaluació de l’impacte econòmic i social del Parc-Científic Tecnocampus Mataró-Maresme". Dr. Josep María Raya (TecnoCampus Mataró - Maresme) (Abstract here)

  • "Història de Caixa de Enginyers". Dr.Eloi Serrano i Dra.Yolanda Blasco (UB) Elaboració de la història de la entitat des d'uns perspectiva econòmica i empresarial. Finançat per Caixa d'Enginyers. 

  • "Mapa del Cooperativisme català i el seu anàlisi amb les crisis econòmiques (1970-2016).  Dra. Dolors Celma, Dra. Esther Martinez (UdG), Dra. Patricia Crespo, Dr.Eloi Serrano. (Abstract here)

  • "Actualització de l'indicador global d'adaptació als impactes del canvi climàtic a Catalunya". Dr. Josep María Raya (TecnoCampus Mataró-Maresme) (Abstract here)