Preguntes freqüents

Com puc accedir a la Universitat?

Per accedir a un primer curs dels estudis de grau del Tecnocampus, cal fer la preinscripció universitària. Aquesta preinscripció es formalitza per Internet a l'adreça web: https://accesuniversitat.gencat.cat dins el període establert per la Generalitat de Catalunya.

Quins són els estudis que he de tenir?
Aquí podràs trobar informació sobre les vies d’accés a la Universitat: més informació.

Si he fet COU (o batxillerat LOGSE), puc accedir als estudis universitaris sense la selectivitat?
Amb la nova normativa d’accés a la Universitat és obligatori fer la selectivitat per accedir als estudis universitaris. Pots accedir també a través dels CFGS sense fer la selectivitat.

Si no tinc acabats ni COU/batxillerat ni FP/CFGS, què puc fer per accedir als estudis universitaris?
Si ja tens 25 anys o els compleixes abans de l’1 d’octubre d’enguany, pots presentar-te a la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys. També és possible l’accés a la universitat a persones majors de 45 anys, així com a persones majors de 40 anys que puguin acreditar experiència laboral i professional respecte d’uns ensenyaments universitaris concrets.
Pots consultar la informació sobre altres vies d'accés en el següent enllaç .

Quina nota es demana per accedir als nostres estudis?
Pots prendre com a referent la nota de tall de la preinscripció anterior, que pots consultar aquí.

Si he finalitzat una carrera i vull iniciar uns altres estudis, he de fer preinscripció universitària?
Sí, igualment has de fer preinscripció pels Graus.

He iniciat estudis universitaris a una altra universitat, què de fer per sol·licitar l’accés a l’ESCSET, a l’ESUPT ó a l’ESCST?
Pots demanar el canvi d’estudis i/o universitat. En el cas que el centre et reconegui un mínim de 30 crèdits, podràs sol•licitar-hi plaça directament. (No és automàtic que et donin plaça, depèn de les vacants) Si no és el cas, cal fer la preinscripció en els terminis establerts.

Quan sabré si he entrat o no a la universitat corresponent?
Cal que consultis a la pagina de preinscripció: https://accesuniversitat.gencat.cat

Puc formalitzar la preinscripció fora de termini?
Per formalitzar la preinscripció t’has d’acollir als períodes establerts. Consulta els terminis a la pàgina de preinscripció: https://accesuniversitat.gencat.cat

Puc afegir opcions a la preinscripció, concretament l’ESCSET, a l’ESUPT ó a l’ESCST ?
Si el termini de preinscripció encara és obert ho pots fer mitjançant Internet, en altres casos t’has de posar en contacte amb l’Oficina d’orientació per a l’accés a la Universitat o amb una delegació, nosaltres en som una.


Tinc un CFGS, com puc saber a quins estudis de grau puc accedir?
Com a titulats tècnics teniu accés a la universitat sense haver de fer cap prova obligatòria, com fins ara, i la vostra nota d’accés és la qualificació mitjana dels estudis cursats per obtenir el títol de tècnic superior. Aquesta qualificació té validesa indefinida i ha d’estar compresa entre cinc i deu punts.
Per a més informació podeu consultar:
Admissió des de CFGS

Hi ha convalidació de crèdits de CFGS en algunes titulacions universitàries?
Sí, alguns títols de Grau reconeixen crèdits de CFGS. Consulta dins els estudis els crèdits convalidats pels Graus del TCM.
Per a més informació podeu consultar:
Estudis ESCSET/ESCST
Estudis ESUPT

El meu batxillerat no té matèries vinculades a la branca de coneixement del grau al qual vull accedir. Puc sol·licitar aquest grau a la preinscripció?
Sí, però haureu de tenir en compte que als alumnes que s'examinin de matèries vinculades a la branca de coneixement del grau al qual volen accedir de la fase específica, se'ls ponderaran aquestes matèries per tal d'apujar la nota d'accés. Els alumnes que no s'examinin de matèries vinculades a la branca de coneixement del grau accediran a la universitat amb la nota de la fase general (nota d'accés).
Per a més informació podeu consultar:
Admissió des de PAU

Quines són le matèries per pujar nota de la fase específica de les PAU?
És recomanable que abans de matricular-se a la prova específica de les Pau, s’informin bé sobre la branca de coneixement en què s’inscriuen els estudis de Grau que vulguin cursar, quines matèries i com ponderen en la branca de coneixement que correspongui.
Per a més informació sobre les assignatures que ponderen, podeu consultar:
Taules de ponderació.