• Nom: Doble titulació en Fisioteràpia i Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport
 • Temps: 5 cursos acadèmics organitzats per trimestres
 • Càrrec: 349 crèdits ECTS
 • Modalitat: Presencial i semipresencial
 • Horari: Matins
 • Impartit per: L'Escola Superior de Ciències de la Salut
 • Titulació: Universitat Pompeu Fabra (UPF)
 • Preu: Consulta el cost i el finançament dels estudis en el següent enllaç (Preus i finançament)
 • Accés: Consulta les vies d'accés i com formalitzar la preinscripció universitària (Accés)
 • Places: 40
 • Idiomes: Català, castellà i anglès
 • Anterior nota: 9,294 (curs 21/22)

 

El Grau en Fisioterapia de l’Escola Superior de Ciències de la Salut del TecnoCampus ha obtingut l’any 2015 la verificació favorable per part de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU). La verificació és la valoració favorable del pla d'estudis per part de les agències avaluadores oficials.

 

 


 

El Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (CAFE) de l’Escola Superior de Ciències de la Salut del TecnoCampus ha obtingut l’any 2018 l’acreditació favorable per part de l’Agència per a la Qualitat del Sistema universitari de Catalunya (AQU). L’acreditació és la comprovació, a partir d'una visita externa, que la titulació s'està desenvolupant tal com estava planificada a la verificació.

Amb aquests reconeixements, els títols de l’escola garanteixen la qualitat docent seguint l’estàndard que l’Agència estableix per a totes les universitats.

 

 

 

 

Objectius

Els objectius generals sobre els quals s’orienta el Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport a l’ESCST, són:

 • Formar professionals especialistes en l’activitat física per a la salut.

 • Formar especialistes en l’entrenament esportiu, tant en la iniciació com en l’alt rendiment.

 • Preparar professionals en les iniciatives privades tant en l’àmbit del wellness, la salut i el benestar de les persones, com en l’àmbit dels esports nàutics i les activitats marítimes i subaquàtiques.

 • Impartir la formació inicial per docents en educació física en el sistema educatiu, amb especial atenció sobre l’educació secundària i el batxillerat.

 • Preparar professionals experts en planificació, organització i gestió esportiva, en l’àmbit de l’oci, el turisme i el temps de lleure i l’espectacle esportiu, tant en institucions públiques com privades.

Presentació

L’objectiu del Doble Grau en Fisioteràpia i Ciències de l’Activitat Física i l’Esport es capacitar professionals de la salut amb una formació general en fisioteràpia, activitat física i esport. Professionals preparats per afrontar l’envelliment progressiu de la població i la readaptació a l’esforç i amb competències per tractar, guarir i prevenir malalties a través del moviment en persones sedentàries, o que es troben en períodes de convalescència, o en esportistes en fases de rehabilitació i readaptació a l’entrenament i la competició.

S’ofereix un programa acadèmica de 5 anys amb un total de 327 ECSTS, amb una sòlida coherència formativa i una atractiva oferta professional enfocada a la salut i l’activitat física.

El grau de Fisioteràpia proposat pel ESCST respon a la creixent demanda d’interès territorial d’incorporar una titulació d’educació superior que vinculi l’activitat física com teràpia i com a element de promoció de la salut general de l’individu.

La doble titulació proposada fomenta la inclusió de les matèries formatives bàsiques als primers anys de formació acadèmica, compartint el primer curs amb CAFD. La formació específica de la Fisioteràpia , s’inicia a partir del segon curs i es realitza la especialització als últims dos anys, incloent 40 ECSTS de pràctiques externes. Els títols del grau de Fisioteràpia i CAFD en la ESCST són atorgats per la Pompeu Fabra (UPF) i es diferencien d’altres propostes per les següents característiques:

 • El TecnoCampus: pertany a al Red d’Emprenedoria Universitària. La formació de l’alumnat al grau de CAFD es realitza sota una perspectiva constant de l’esperit emprenedor, sent un referent la utilització de les TICs aplicades a la salut i el benestar buscant sinergies amb altres estudis que formen part del TecnoCampus, com el Grau d’Infermeria, el Grau d’Administració d’Empreses i Gestió de la Innovació, el Grau de Turisme i Gestió de l’Oci.
 • Instal·lacions esportives: les instal·lacions que estan a disposició de l’alumnat de la Doble Titulació de la ESCST són de màxim nivell en quan a prestacions respecte. Totes estan situades a prop del Tecnocampus Mataró-Maresme (TCMM) i compten amb la participació de l’Ajuntament de Mataró i amb un seguit d’empreses de títol privat

 

 

OBJETIUS

Els objectiu general de la Doble titulació són:

 • Formar professionals especialistes a l’Activitat física per a la Salud i a la Fisioteràpia.
 • Formar especialistes en l’entrenament esportiu, tant a la iniciació com a l’alt rendiment.
 • Preparar professionals a les iniciatives privades tant a l’àmbit del wellness com a la salut i el benestar de les persones.
   

COMPETÈNCIES

Analitzant per separat les competències que proporcionen cadascuna del dos graus, en els programes universitaris del Grau de Fisioteràpia, la formació específica, sobre l’activitat física, no està incorporada en l’extensió i profunditat que seria desitjable. Aquest fet produeix un buit en les competències i capacitats que el fisioterapeuta adquireix a la seva formació, fet que facilita que altres professionals es considerin capacitats per a determinades feines.

La formació en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport proporciona a l’estudiant les competències relacionades amb la pràctica esportiva i amb l’activitat física.

El professional que obté per l’estudi ambdues titulacions tindrà cobertes els buits de coneixement que deixen les dues titulacions, sent un o una professional amb coneixements més complerts i adquirir més competències.

estudia doble grau fisioterapia cafe al tecnocampus

"Al finalitzar la carrera tindrem un perfil professional en esport i en salut" Miriam Corredor, estudiant del TecnoCampus

Per què estudiar aquest doble grau?

 • 1
  Grau professionalitzador

  Grau orientat al mercat i amb una forta base pràctica i experimental.

 • 2
  Semipresencialitat

  Seguint les darreres tendències, el model d’aprenentatge combina sessions presencials amb semipresencials. d’aquesta manera permet compatibilitzar el grau amb el mercat laboral i fomenta l’ús de les noves tecnologies.

 • 3
  Innovació docent

  Un model d’aprenentatge participatiu, innovador, creatiu i en grups reduïts.

 • 4
  Idiomes integrats

  Classes en català, castellà i anglès integrades en diferents disciplines del grau.

 • 5
  Pràctiques en empreses

  Ampli programa de pràctiques externes a les principals institucions sanitàries i esportives del territori.

T'agradaria rebre més informació d'aquest doble grau?

Sol·licita més informació