NOU PLA D'ESTUDIS A PARTIR DEL CURS 2020/21

Nou Pla d'Estudis (74.05 KB)
Descarregar
METODOLOGIA DE LA CURA INFERMERA (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
CURES D'INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA III (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
TERÀPIES COMPLEMENTÀRIES APLICADES EN INFERMERIA (3 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
CURES EN ELS PROCESSOS DE MORT I DOL (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre

PLA D'ESTUDIS EN EXTINCIÓ (VIGENT FINS EL CURS 2019/20)

Pla d'estudis en extinció (2) (331.99 KB)
Descarregar
ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
INFERMERIA INTEGRADA I (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
EVOLUCIÓ HISTÒRICA I FILOSÒFICA DE LA CURA (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ESTRATÈGIES INSTRUMENTALS I COMUNICATIVES EN LA UNIVERSITAT (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
DEMOGRAFIA, ESTADÍSTICA I EPIDEMIOLOGIA (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
INFERMERIA INTEGRADA II (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
DESENVOLUPAMENT PSICOSOCIAL DE LA PERSONA (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ANTROPOLOGIA DE LA SALUT (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
SALUT PÚBLICA (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
INFERMERIA INTEGRADA III (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
METODOLOGIA DE LA CURA INFERMERA (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
FISIOPATOLOGIA I (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
FISIOPATOLOGIA II (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
INFERMERIA DE L'ADULT I (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
PRACTICUM INTRODUCTORI I (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
INFERMERIA DE L'ADULT II (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
CURES D¿INFERMERIA MATERN INFANTIL I EN L'ADOLESCÈNCIA (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
FARMACOLOGIA (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
NUTRICIÓ I SALUT (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
PRACTICUM INTRODUCTORI II (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
INFERMERIA DE L'ADULT III (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
PRACTICUM INTRODUCTORI III (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
METODOLOGIA DE LA RECERCA (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
BIOÈTICA I LEGISLACIÓ (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
INFERMERIA EN LA COOPERACIÓ I SALUT INTERNACIONAL (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ANGLÈS TÈCNIC I CIENTÍFIC AVANÇAT (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
GESTIÓ DE LES EMOCIONS (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
INFERMERIA EN URGÈNCIES I EMERGÈNCIES EXTRAHOSPITALÀRIES (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
INFERMERIA I MALALTIES DE PREDISPOSICIÓ HEREDITÀRIA. GENÈTICA I CÀNCER (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
PRACTICUM CLÍNIC I (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
SALUT I MULTICULTURALITAT (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
INFERMERIA DE L'ESPORT I L'ACTIVITAT FÍSICA (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
GESTIÓ E INNOVACIÓ EN CURES D'INFERMERIA (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
INFERMERIA GERONTOLÒGICA (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
PRACTICUM CLÍNIC II (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
TERÀPIES COMPLEMENTÀRIES APLICADES EN INFERMERIA (3 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
EDUCACIÓ PARA LA SALUT (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
PRACTICUM CLÍNIC III (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
CURES EN ELS PROCESSOS DE MORT I DOL (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
PRACTICUM AVANÇAT I (20 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
PRACTICUM AVANÇAT II (15 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
PRACTICUM AVANÇAT III (15 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
TREBALL FI DE GRAU (10 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre

Pla d'estudis en extinció (vigent fins el curs 2015-16)

Pla d'Estudis en extinció (435.21 KB)
Descarregar
Metodologia d'estudi i escriptura acadèmica PDA (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Desenvolupament psicosocial de la persona (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Introducció a la infermeria (4ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Infermeria Integrada (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Estructura i funció del cos humà I (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Antropologia de la salut (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Metodologia infermera (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
infermeria integrada II (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Estructura i funció del cos humà II (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Infermeria de salut pública (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Ètica i legislació professional (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Infermeria Integrada III (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Fisiopatologia I (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Demogradia, bioestadística i epidemiologia (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Infermeria del nen i de l'adolescent (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Practicum introductori I (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Fisiopatologia II (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Terapèutiques clíniques (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Infermeria de l'adult (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Practicum introductori II (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Metodologia de la investigació en infermeria (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Teràpies aplicades en infermeria (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Teràpies aplicades en infermeria (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Infermeria de l'adult II (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Practicum introductori III (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Infermeria gerontològica (7 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Infermeria en processos de mort i dol (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Practicum clínic I (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Gestió de cures infermeres (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Educació per a la salut en infermeria (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Anglès per a ús acadèmic (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Practicum clínic II (8 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Treball final de grau (10 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Practicum avançat (50 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Infermeria en urgències i emergències hospitalàries (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Infermeria en la cooperació i salut internacional (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Infermeria en l'esport i l'activitat física ( 5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Infermeria en l'atenció sociosanitària i la dependència (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Infermeria i malalties de predisposició hereditària. Genètica i càncer (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Salut i multiculturalitat (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Neurorehabilitació a l'infància (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
infermeria en la gestió de casos (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Malalties neurodegeneratives (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Coneixements avançats en teràpies naturals complementàries (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Entrenament funcional en les persones amb discapacitat neurològica (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Anglès tècnic científic avançat (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
TIC's i multimedia. Innovació en la infermeria (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Emprenedoria avançada (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Final de vida del pacient crònic (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Gestió de les emocions (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre