Practicum

El Grau en Infermeria de l’Escola Superior de Ciències de la Salut Tecnocampus (ESCST) té com esperit donar resposta a les necessitats de formació de professionals, juntament amb la Universitat Pompeu Fabra (UPF), a la que està adscrita, oferint una formació integral d’acord amb un model docent rigorós, de qualitat i excel·lència.

L’eix de l’atenció de la professió infermera són les persones durant tot el procés vital, durant el qual s’alternaran períodes de salut amb els de malaltia. En ambdós períodes, infermeria desenvolupa un paper bàsic en l’atenció a les persones.

La Infermeria com a ciència, necessita de professionals amb una complerta formació que li permeti l’abordatge de les diferents situacions, amb els coneixements, les habilitats i les actituds que facilitin la resolució de problemes i la presa de decisions.

La formació del Grau en Infermeria prepara als estudiants per fer front a les situacions complexes, problemàtiques, i difícilment previsibles. Així mateix, aquesta formació es planteja amb la pretensió de formar professionals amb una capacitat reflexiva. Per aquest motiu, la formació emfatitza el desenvolupament de competències, per proporcionar una intervenció professional d’acord a la singularitat de la persona i el seu entorn.

Els professionals infermers es troben en una situació privilegiada en els equips de salut. Infermeria lidera importants àrees de coneixement gestionant i articulant el treball interdisciplinari al voltant de la seva figura professional.

Les pràctiques externes del Grau en Infermeria de l’Escola Superior en Ciències de la Salut tenen un pes important i essencial dins la càrrega docent, amb un total de 80 ECTS. L’excel∙lència sense la pràctica no és fàcil d’aconseguir, és per això, que les pràctiques externes es duen a terme a les institucions sanitàries referents de la zona del Maresme, Barcelonès i del Vallès Oriental. Cada una d'elles ofereix diferents graus d'especialització i té peculiaritats que permeten a l'estdiant conèixer diferents àrees de coneixement relacionades amb la pràctica assistencial, i també àrees on la infermera duu a terme un rol autònom, com poden ser el de gestió i el de recerca. 

En l'últim any acadèmic, s'ofereix a l'estudiant poder realitzar les pràctiques en format d'itinerari i segons les seves inquietuds i interessos. Aquests itineraris permeten seguir al pacient en el seu procés patològic i en tota la seva complexitat, des de la salut fins a la malaltia. Es tracten tant individus com comunitats, en totes les dimensions i abordatges de la cura.

 

Sra. Griselda Manzano Monfort
Gestora de les Pràctiques externes del Grau en Infermeria

 

 

Si voleu informació sobre les Institucions i Centres de pràctiques amb conveni amb l'Escola Superior de Ciències de la Salut ho podeu fer al següent enllaç: 

INSTITUCIONS I CENTRES DE PRÀCTIQUES AMB CONVENI AMB L'ESCST