Practicum

El Grau d’Infermeria de l’Escola Superior de Ciències de la Salut Tecnocampus (ESCST) té com esperit donar resposta a les necessitats de formació de professionals, juntament amb la Universitat Pompeu Fabra (UPF), a la que està adscrita, oferint una formació integral d’acord amb un model docent rigorós, de qualitat i excel·lència.

L’eix de l’atenció de la professió infermera són les persones durant tot el procés vital, durant el qual s’alternaran períodes de salut amb els de malaltia. En ambdós períodes, infermeria desenvolupa un paper bàsic en l’atenció a les persones.

La Infermeria com a ciència, necessita de professionals amb una complerta formació que li permeti l’abordatge de les diferents situacions, amb el coneixements i les habilitas que facilitin la resolució de problemes i la presa de decisions.

La formació del Grau d’Infermeria prepara als estudiants per fer front a les situacions complexes, problemàtiques, i difícilment previsibles. Així mateix, aquesta formació es planteja amb la pretensió de formar professionals amb una capacitat reflexiva. Per aquest motiu, la formació emfatitza el desenvolupament de competències, per proporcionar una intervenció professional d’acord a la singularitat de la persona i el seu entorn.

Els professionals infermers és troben en una situació privilegiada en els equips de salut. Infermeria lidera importants àrees de coneixement gestionant i articulant el treball interdisciplinari al voltant de la seva figura professional.

Les pràctiques clíniques del Grau d’Infermeria de l’Escola Superior en Ciències de la Salut tenen un pes important i essencial dins la càrrega docent, amb un total de 80 ECTS. L’excel∙lència sense la pràctica no és fàcil d’aconseguir. Per aquest motiu,es realitzen en les institucions sanitàries amb conveni i en l’ l’àmbit de la simulació ( Centre de Simulació Innovació en Salut). 


Sra. Griselda Manzano Monfort
Gestora de les Pràctiques externes del Grau en Infermeria

Dra. Carolina Chabrera Sanz
Gestora de les Pràctiques simulades del Grau en Infermeria