Sortides professionals

El grau en Infermeria prepara i capacita per una inserció laboral competitiva en diferents àmbits professionals. La societat sempre necessitarà de professionals de la salut, entre ells i de forma destacada, els infermers/es, per tal d’atendre les necessitats en salut de la població.

Infermeria desenvolupa la seva activitat professional en :

 • Assistència
 • Docència
 • Gestió
 • Recerca
 • Desenvolupament lliure de la professió
 • Emprenedoria


Les diferents activitats es duen a terme en Institucions com:

 • Servei Català de la Salut (Cat Salut) i els seus centres públics i consorcis
 • Hospitals de la Xarxa Hospitalària d’ utilització Pública (XHUP)
 • Centres d’ Atenció Primària
 • Serveis regionals de salut de les administracions autonòmiques i ajuntaments
 • Clíniques, Consultoris i hospitals privats
 • Mutualitats laborals i d'accidents
 • Residències de la tercera edat
 • Associacions de malalts crònics, fundacions, ONG
 • Empreses
 • En l’Exercici lliure de la professió


Volem destacar que, en aquets moment de crisi econòmica i estructural la situació del futurs professionals de la infermeria es troba immers en un procés d’adaptació als nous escenaris en salut.

En aquest context el perfil d’un professional d’infermeria versàtil, amb una formació de qualitat en tots els àmbits de l’assistència, docència, recerca i gestió esdevé com una alternativa a tenir en conta en els nous escenaris que l’atenció en salut veurem desenvolupar-se i evolucionar en els propers anys.

Sens dubte els infermers/es amb una sòlida formació, podran dur a terme la seva pràctica professional en aquest nou marc, que farà necessari la presència en tots els àmbits d’un renovat infermer/a.