PROFESSORAT

English version

L’equip de professors del màster té una excel·lent qualificació en els camps de la docència i la investigació. Més del 80% dels crèdits els imparteixen doctors i acreditats en investigació per les agències avaluadores AQU i ANECA.

A més, al màster hi participen professionals i experts referents del sector logístic, la cadena de subministrament i els negocis marítims.

A continuació es descriuen els principals CV del professorat del màster:

Organitza

Títol Oficial de la

AMB LA COL·LABORACIÓ DE: