PROFESSORAT

English version

L’equip de professors del màster té una excel·lent qualificació en els camps de la docència i la investigació. Més del 80% dels crèdits els imparteixen doctors i acreditats en investigació per les agències avaluadores AQU i ANECA.

A més, al màster hi participen professionals i experts referents del sector logístic, la cadena de subministrament i els negocis marítims.

A continuació es descriuen els principals CV del professorat del màster:

Paula Bel Piñana. Doctora en Economia per la Universitat de Barcelona. Professora d’Economia del Transport, Logística i Aprovisionament, Emmagatzematge i Distribució i Transport Terrestre. Té diverses publicacions i ha participat en projectes competitius, com Stumbling twice over the same stone: Bankruptcy of toll motorways and costs for tax payers and users (juntament amb Daniel Albalate i Germà Bel), amb el suport del Ministeri d’Economia i Competitivitat (projecte ECO2012-38004), de la Secretaria General de Recerca de la Generalitat de Catalunya (projecte SGR2014-325) i del programa Acadèmia de ICREA.

Estela Pombo Gutiérrez. Llicenciada en Dret per la UAM, LLM in Legal Aspects of Marine Affairs, Universitat de Cardiff, Regne Unit. Més de vint anys d’experiència en retail logistics i broker marítim. Àmplia experiència professional com a assessora i formadora en transport i comerç internacional. Professora d’Emmagatzematge i Distribució a l’ESCSET.

Aleksander Kucel. Doctor en Ciències Polítiques i Socials per la Universitat Pompeu Fabra. Professor a temps complet d’Economia Aplicada a l’ESCSET. Té l’acreditació en investigació emesa per AQU Catalunya. Els seus principals interessos d’investigació se centren en la mobilitat intergeneracional i la desigualtat social. En concret, és expert en els desajustos educació-feina i té diverses publicacions en revistes indexades sobre el tema.

Ivette Fuentes Molina. Doctora en Economia, Dret i Empresa per la Universitat de Girona. Màster en Història Econòmica per la Universitat de Barcelona. Professora a temps complet d’Economia Aplicada a l’ESCSET. Té més de deu anys d’experiència docent. Les seves principals línies d’investigació són els determinants regionals de l’emprenedoria i el comportament organitzacional.

Jaime Rodrigo de Larrucea. Doctor en Dret i en Enginyeria Nàutica. Professor agregat de Dret Marítim a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Coordinador de l’Àrea Legal i de Dret Marítim de la Facultat de Nàutica de Barcelona. President de la Secció de Dret Marítim de l’I·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona. Membre de l’Associació Espanyola de Dret Marítim. Creu Distingida de Sant Ramon de Penyafort (2008). Acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de Doctors d’Espanya. És autor d’un gran nombre de publicacions sobre dret marítim i seguretat marítima.

Jordi Rosell Segura. Doctor en Economia per la Universitat de Barcelona, professor d’Economia del Transport, Medi Ambient i Sostenibilitat a l’ESCSET. Acreditat per AQU Catalunya. Té una àmplia experiència docent i investigadora. Les seves principals línies d’investigació es troben en l’avaluació i l’impacte de les polítiques públiques.

Jesús E. Martínez Marín. Doctor per la UPC, al Departament de Ciència i Enginyeria Nàutiques. Va ser director de Logística i Operacions a Hanjin Spain i pilot/oficial a bord de vaixells quimiquers a Stolt Nielsen, SA. Té una àmplia experiència en docència en assignatures com Short Sea Shipping, Organització i Planificació del Transport i Navegació, Logística Portuària, Anglès Marítim, Gestió Portuària, Operativitat en Terminals Portuàries, Transport Multimodal, Agents Consignataris, Seguretat Marítima i Prevenció de la Contaminació. És coordinador del Grau en Logística i Negocis Marítims de l’ESCSET.

Giovanni Giusti. Doctor en Economia, Finances i Empreses per la Universitat Pompeu Fabra. Màster en Management a HEC Lausanne. Director del Màster Universitari en Emprenedoria i Innovació de l’ESCSET. Llicenciat en Cièncias Econòmiques per la Universitat de Bolonya. Professor d’Economia i Emprenedoria a l’ESCSET. Les seves principals línies d’investigació se centren en les finances conductuals i experimentals, l’emprenedoria, el comportament organitzacional i la teoria de jocs.

Juan Zamora Terrés. Doctor en Marina Civil per la UPC i llicenciat en Periodisme, Història i Marina Civil. Director de la revista Naucher. Ha escrit diversos llibres i articles divulgatius de diversa índole. Capità de la marina mercant i professor d’Empreses i Negocis Marítims a l’ESCSET.

Maria Lourdes Eguren Martí. Doctora en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona. Llicenciada en Matemàtiques i enginyera superior de Sistemes. Professora a l’ESCSET de Mètodes Quantitatius, Cadena de Valor, Operacions i Gestió del Risc. Posseeix una àmplia experiència professional en la gestió del valor, reenginyeria de processos, pensament sistèmic i gestió de risc i control intern.

Màrian Buil Fabregà. Doctora en Economia, Dret i Empresa per la Universitat de Girona. Professora titular d’Organització d’Empreses de l’ESCSET amb vuit anys d’experiència docent i investigadora. Té l’acreditació d’investigació emesa per ANECA. Les seves principals línies d’investigació se centren en l’anàlisi de competències emprenedores.

Núria Masferrer Llabinès. Doctora en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona amb divuit anys d’experiència docent i investigadora. Les seves principals investigacions se centren en l’economia financera i comptabilitat. Professora a temps complet a l’ESCSET.

Noemí Ruiz Munzón. Doctora en Matemàtiques per la Universitat Autònoma de Barcelona. Té més de deu anys d’experiència docent i investigadora. Les seves principals línies d’investigació se centren en la didàctica de les matemàtiques. Professora a temps complet i coordinadora del Grau en Administració d’Empreses i Gestió de la Innovació de l’ESCSET.

José Ignacio Monreal Galán. Doctor en Matemàtiques per la UAB i llicenciat en Matemàtiques per la Universitat de Cadis. Investigador postdoctoral a la Universitat de Creta. Àmplia experiència docent. Les seves principals línies d’investigació es focalitzen en els espais de funcions holomorfes i espais relacionats, la interpolació i mostreig en espais de funcions analítiques i els mètodes probabilístics en anàlisi. És professor a temps complet a l’ESCSET.

Sergi Saurí Marchán. Doctor enginyer de Camins, Canals i Ports per la UPC. Professor acreditat. Director del Centre d’Innovació del Transport (CENIT) al Departament de Territori i Sostenibilitat. El 2008 va ser visiting scholar al Massachusetts Institute of Technology (MIT). Les seves línies d’investigació inclouen temes de gestió portuària, transport marítim, logística portuària, economia del transport i modelització de sistemes de transport.

Agustín Montori Díez. Enginyer nàutic per la UPC. Capità de la marina mercant. Vicepresident de la FETEIA (Federació Espanyola de Transitaris). Responsable de la Comissió Marítima. Vicepresident de l’ATEIA (Associació de Transitaris de Barcelona) i responsable de les comissions de Formació i Marítima. Fundador de l’empresa marítima CargoMaster. Creació i desenvolupament del grup empresarial logístic Asta Logistik. Professor d’Empreses i Negocis Marítims a l’ESCSET.

Roberto Dopeso Fernández. Doctor en Economia Aplicada per la Universitat Autònoma de Barcelona. Màster en Ciències Econòmiques per la Universitat Pompeu Fabra. Llicenciat en Màrqueting pel Tecnológico de Monterrey. Professor de l’ESCSET en les àrees de Màrqueting i Investigació de Mercats. Les seves principals línies d’investigació estan relacionades amb les economies d’aglomeració marshallianes i el desenvolupament emprenedor.

Josep Maria Raya Vilchez. Doctor en Economia. Professor a temps complet de l’ESCSET, té dotze anys d’experiència docent i investigadora. Director de l’ESCSET. Coordinador principal del grup d’investigació GRAEFES de l’ESCSET. Membre del grup d’investigació GRABET (Grup d’Investigació Aplicada en Benestar Econòmic i Turisme) de l’ESCSE-UPF, acreditat com a grup d’investigació emergent per la Generalitat de Catalunya. Membre del Grup d’Investigació en Turisme (Laboratori Multidisciplinar d’Investigació en Turisme), multidepartamental, de la Universitat de Girona. Té l’acreditació de catedràtic emesa per AQU-Catalunya.

José Miguel Aliaga Hernández. Doctorand en Comerç Internacional per la UPC. Llicenciat en Ciències Polítiques. Professor de Comerç Internacional, Patrons Internacionals, Compres i Direcció Comercial. Té més de quinze anys d’experiència docent. És professor del Grau en Logística i Negocis Marítims de l’ESCSET.

Organitza

Títol Oficial de la

AMB LA COL·LABORACIÓ DE: