PLA D'ESTUDIS

A partir del curs 2014-2015 els estudiants de nou accés cursen el pla d’estudis de la Universitat Pompeu Fabra, que podeu veure a continuació.

Pla d'estudis (627.19 KB)
Descarregar
ANGLÈS (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
INTRODUCCIÓ A L'EXPRESSIÓ ARTÍSTICA (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
HISTÒRIA I INDÚSTRIA DELS VIDEOJOCS (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
DISSENY GRÀFIC (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
PROGRAMACIÓ I (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
INTRODUCCIÓ AL DISSENY DE JOCS (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
PSICOLOGIA DE L'USUARI (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
PROJECTE DE CREACIÓ I DESENVOLUPAMENT I (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
FONAMENTS MATEMÀTICS DELS VIDEOJOCS (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
PROGRAMACIÓ II (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
EXPRESSIÓ ARTÍSTICA I ANIMACIÓ 2D (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
PROGRAMACIÓ EN LLENGUATGES INTERPRETATS (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
DISSENY DE JOCS I (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
EXPERIÈNCIA D'USUARI (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
MODELS DE NEGOCI (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
DISSENY 3D I (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
DESENVOLUPAMENT DE JOCS 2D (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
DISSENY 3D II (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
MÀRQUETING (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
PROJECTE DE CREACIÓ I DESENVOLUPAMENT II (8 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
PRODUCCIÓ DE JOCS (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ANIMACIÓ 3D (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
DESENVOLUPAMENT DE JOCS 3D (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
DISSENY DE MÚSICA I SO (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
INTELIGÈNCIA ARTIFICIAL (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
LIDERATGE I GESTIÓ D'EQUIPS (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
MOTORS DE JOCS (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
DISSENY DE JOCS II (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
PROJECTE DE CREACIÓ I DESENVOLUPAMENT III (8 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
COMUNICACIÓ I PRESENTACIÓ (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT I BALANCEIG DEL JOC (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
DISSENY DE NIVELLS (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
NARRATIVA (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ANGLÈS PER AL MÓN PROFESSIONAL (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ANÀLISI FINANCER I COMPTABLE (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
EMPRESES: ESTUDI DE CASOS (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ANÀLISI DE DADES (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
DISSENY NARRATIU DE VIDEOJOCS (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS I VIDEOJOCS (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
EXPERIÈNCIES DE REALITAT VIRTUAL I ENTORNS 3D (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
PRODUCCIÓ DE BANDES SONORES (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
PROGRAMACIÓ GRÀFICA AVANÇADA (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
INTERFÍCIE D'USUARI EN JOCS (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
PLAYTESTING APLICAT AL DISSENY DE VIDEOJOCS (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
JOCS SERIOSOS I GAMIFICACIÓ (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
BASES DE DADES (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
TREBALL DE FI DE GRAU (20 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre