Pla d'estudis per al curs 2017-2018

A partir del curs 2014-2015 els estudiants de nou accés cursen el pla d’estudis de la Universitat Pompeu Fabra, que podeu veure a continuació.

Pla d'estudis (549.65 KB)
Descarregar
QUÍMICA I (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
FÍSICA I (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
MATEMÀTIQUES I (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
FÍSICA II (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
FONAMENTS D'INFORMÀTICA (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
MATEMÀTIQUES II (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
CIÈNCIA DELS MATERIALS (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
SISTEMES ELÈCTRICS (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ELECTRÒNICA BÀSICA (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
MATEMÀTIQUES III (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ELECTRÒNICA DIGITAL I (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
CONTROL INDUSTRIAL (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
AUTOMATITZACIÓ I (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ANGLÈS (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ESTADÍSTICA (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ELECTRÒNICA ANALÒGICA I (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ELECTROTÈCNIA (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ELECTRÒNICA DIGITAL II (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
AUTOMATITZACIÓ II (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
MICROPROCESSADORS (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
SOSTENIBILITAT (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ELECTRÒNICA ANALÒGICA II (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
CONTROL DIGITAL DE SISTEMES (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
GESTIÓ DE PROJECTES I (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
INFORMÀTICA INDUSTRIAL (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
INSTRUMENTACIÓ (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ROBÒTICA (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
CONTROL I SIMULACIÓ DE PROCESSOS INDUSTRIALS (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
AUTOMATITZACIÓ INTEGRAL DE SISTEMES I4.0 (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
DISSENY DE SISTEMES MECATRÒNICS (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
GESTIÓ DE PROJECTES II (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ANGLÈS PER AL MÓN PROFESSIONAL (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ORGANITZACIÓ DE L’EMPRESA EN LA INDÚSTRIA 4.0 (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
DISSENY DE SISTEMES ELECTRÒNICS (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
TRACTAMENT DEL SENYAL AVANÇAT PER A LA INDÚSTRIA 4.0 (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
BIG DATA INDUSTRIAL: SOSTENIBILITAT (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre

Pla d'estudis en extinció - UPC

Fins ara, les titulacions que s’impartien a l’Escola Universitària Politècnica de Mataró eren títols oficials de la Universitat Politècnica de Catalunya, que ho continuaran sent pels alumnes que ja hagin iniciat els seus estudis. A partir del curs 2014-2015, tots els estudiants de nou accés que inicïin els seus estudis al TecnoCampus (en els seus tres centres universitaris) podran obtenir, en finalitzar, un títol oficial de la Universitat Pompeu Fabra.

Per al TecnoCampus, això comporta unificar els calendaris acadèmics dels seus centres universitaris, i per tant de tots els graus que s’hi imparteixen. Això representa majors sinergies entre els diversos estudis, que permetran la posada en marxa de nous graus i noves titulacions, a banda de fomentar el treball interdisciplinar. Per als estudiants, els beneficis se centren en una major oferta acadèmica de graus i màsters oficials sense detriment de la qualitat, ja que la Universitat Pompeu Fabra és una de les universitats amb més prestigi entre les universitats catalanes i espanyoles.

Consulta el document d'adscripció única dels estudis del TecnoCampus per a més informació. oficial d’aquesta Universitat.

Pots consultar el quadre d'adaptacions aquí.

Anglès (6 ECTS)
Primer cuatrimestre
Segon cuatrimestre
Física I (6 ECTS)
Primer cuatrimestre
Segon cuatrimestre
Fonament d'Informàtica (6 ECTS)
Primer cuatrimestre
Segon cuatrimestre
Matemàtiques I (6 ECTS)
Primer cuatrimestre
Segon cuatrimestre
Química (6 ECTS)
Primer cuatrimestre
Segon cuatrimestre
Emprenedoria i Innovació (6 ECTS)
Primer cuatrimestre
Segon cuatrimestre
Expressió Gràfica (6 ECTS)
Primer cuatrimestre
Segon cuatrimestre
Física II (6 ECTS)
Primer cuatrimestre
Segon cuatrimestre
Matemàtiques II (6 ECTS)
Primer cuatrimestre
Segon cuatrimestre
Ciència de Materials (6 ECTS)
Primer cuatrimestre
Segon cuatrimestre
Control i Simulació de Processos Industrials (6 ECTS)
Primer cuatrimestre
Segon cuatrimestre
Robòtica (6 ECTS)
Primer cuatrimestre
Segon cuatrimestre
Optativa - Màquines (6 ECTS)
Primer cuatrimestre
Segon cuatrimestre
Optativa - Organització Industrial (6 ECTS)
Primer cuatrimestre
Segon cuatrimestre
Optativa - Automatització Integral (6 ECTS)
Primer cuatrimestre
Segon cuatrimestre
Optativa - Electrònica Industrial (6 ECTS)
Primer cuatrimestre
Segon cuatrimestre
Optativa - Anglès Avançat (6 ECTS)
Primer cuatrimestre
Segon cuatrimestre
Treball Fi de Grau (24 ECTS)
Primer cuatrimestre
Segon cuatrimestre
Optativa - Aplicacions en Temps Real amb Arduino (6 ECTS)
Primer cuatrimestre
Segon cuatrimestre
Optativa - Modelat i Simulació de Sistemes (6 ECTS)
Primer cuatrimestre
Segon cuatrimestre
Optativa - Disseny de Sistemes Electrònics Avançats (6 ECTS)
Primer cuatrimestre
Segon cuatrimestre
Optativa - Anglès Avançat (6 ECTS)
Primer cuatrimestre
Segon cuatrimestre