Pla d'estudis

A partir del curs 2014-2015 els estudiants de nou accés cursen el pla d’estudis de la Universitat Pompeu Fabra, que podeu veure a continuació.

QUÍMICA I (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
MATEMÀTIQUES I (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
EXPRESSIÓ GRÀFICA (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
FÍSICA I (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
FÍSICA II (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
FONAMENTS D'INFORMÀTICA (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
MATEMÀTIQUES II (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
CIÈNCIA DELS MATERIALS (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
SISTEMES ELÈCTRICS (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ELECTRÒNICA BÀSICA (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
SISTEMES MECÀNICS (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
MATEMÀTIQUES III (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ELECTRÒNICA DIGITAL I (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
TERMODINÀMICA I MECÀNICA DE FLUIDS (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
INTRODUCCIÓ A LA RESISTÈNCIA DELS MATERIALS (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
AUTOMATITZACIÓ I (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
CONTROL INDUSTRIAL (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ANGLÈS (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ESTADÍSTICA (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ELECTRÒNICA DIGITAL II (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
AUTOMATITZACIÓ II (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ELECTRÒNICA ANALÒGICA I (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ELECTROTÈCNIA (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
MICROPROCESSADORS (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
SOSTENIBILITAT (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ELECTRÒNICA ANALÒGICA II (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
CONTROL DIGITAL DE SISTEMES (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
INFORMÀTICA INDUSTRIAL (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
GESTIÓ DE PROJECTES I (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
INSTRUMENTACIÓ (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
COMUNICACIONS I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ORGANITZACIÓ DE L¿EMPRESA EN LA INDÚSTRIA 4.0 (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ROBÒTICA (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
CONTROL I SIMULACIÓ DE PROCESSOS INDUSTRIALS (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
BIG DATA (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
DISPOSITIUS DE COMPUTACIÓ EN TEMPS REAL (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ANGLÈS PER AL MÓN PROFESSIONAL (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
GESTIÓ DE PROJECTES II (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
TREBALL DE FI DE GRAU (16 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre

MENCIÓ EN FABRICACIÓ INTEL·LIGENT EN LA INDÚSTRIA 4.0

Per obtenir la menció s’han de cursar obligatòriament totes les assignatures optatives marcades en el pla d’estudis que engloba l’ itinerari de 28 crèdits optatius. En l’itinerari no s’inclouen pràctiques externes curriculars.

Optativa 1. Organització de l’empresa en la Indústria 4.0 (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Optativa 2. Comunicacions i Seguretat de la Informació (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Optativa3. Big Data (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Optativa 4. Dispositius de Computació en Temps Real (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Optativa 5. Desenvolupament de Sistemes IIoT (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre